Gå til hovedinnhold

Tilbyder

Verantwoordelijk voor de websites van Dremel

Publisher

DREMEL Europe
Bosch Power Tools B.V.
Konijnenberg 60
4825 BD Breda
The Netherlands

Contact

Telephone number +31-(0)76-5795-000
Fax number +31-(0)76-5875-431

Online contact

Business form

B.V.

Authorised legal representatives

Jean- Paul Meeuwissen

Entry in Register

Kamer van Koophandel West-Brabant: 20066721 0000
Turnover Tax ID: NL800830374B02

Juridische aantekeningen

Juridische aantekeningen van de Dremel-Groep (Dremel)

© Copyright

Alle rechten voorbehouden. Tekst, foto's, afbeeldingen, geluid, animaties en video's en de opmaak daarvan op websites van Dremel worden beschermd door het auteursrecht en andere beschermende wetten. De inhoud van deze website mag niet voor commerciële doeleinden worden gekopieerd, verspreid, gewijzigd of toegankelijk worden gemaakt voor derden. Een aantal websites van Dremel bevatten tevens foto's die onder het copyright van derden vallen.

Merken

Voor zover niet anders is aangegeven, zijn alle merken op de websites van Dremel beschermd door het merkrecht. Dat geldt met name voor merken, typeplaatjes, bedrijfslogo's en emblemen van Dremel. De op onze pagina''s gebruikte merken en vormgevingselementen zijn geestelijk eigendom van Robert Bosch Power Tools GmbH, Duitsland.

Garantiebepalingen

Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks kunnen we geen garantie bieden voor de nauwkeurigheid en de juistheid van de verstrekte informatie. Elke aansprakelijkheid voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van deze website is uitgesloten voor zover deze niet het gevolg is van opzet of grove nalatigheid door Dremel.

Licentiebepalingen

Het op de website van Dremel aanwezige geestelijk eigendom zoal patenten, merken en eigendomsrechten is wettelijk beschermd. Deze website geeft geen licentie voor het gebruik van dit geestelijk eigendom van ondernemingen van de Dremel-groep (Dremel) of derden.

Gegevensbescherming

Bepalingen voor gegevensbescherming door de Dremel-groep

De Dremel-groep (Dremel) is verheugd over uw bezoek aan onze websites en over uw belangstelling voor ons bedrijf en onze producten.

Dremel respecteert uw privacy

De bescherming van uw privacy bij het verwerken van persoonlijke gegevens en de beveiliging van alle bedrijfsgegevens is voor ons een belangrijk punt, waarmee we bij onze zakelijke processen rekening houden. We verwerken persoonlijke gegevens die bij uw bezoek aan onze webpagina's zijn verzameld op een vertrouwelijke wijze en alleen overeenkomstig de wettige bepalingen.

Gegevensbescherming en informatiebeveiliging maken deel uit van ons bedrijfsbeleid.

Verzamelen en verwerken van persoonsgebonden gegevens

Persoonsgebonden gegevens worden alleen dan opgeslagen als u de gegevens uit vrije wil aan ons verstrekt voor het betreffende doel, bijvoorbeeld in het kader van een registratie, een vragenlijst, een wedstrijd of voor het uitvoeren van een overeenkomst waarvoor u de gegevens ter beschikking hebt gesteld.

Daarnaast worden de volgende gegevens geregistreerd bij een bezoek aan onze websites: IP-adres, website van waar u gekomen bent (referrer), bezochte pagina's (pages), gedownloade bestanden (downloads), bekeken video/audio-content, klikken op afzonderlijke koppelingen, zoekwoorden of zoekzinnen (site search), duur van het bezoek, gebruikte browser ... Mocht het bezoek het gevolg zijn van online-reclame, bijvoorbeeld banners, video-ads, reclame in een zoekmachine, ... registreren we eveneens welke banner of welk adword ... de aanleiding was voor het bezoek aan de Dremel-websites.

Met deze kennis kunnen wij onze websites verder optimaliseren en deze nog beter afstemmen op de wensen van de bezoekers.

Gebruik van cookies

1) Dremel-cookies

Dremel gebruikt cookies en actieve componenten (zoals JavaScript) om voorkeuren van bezoekers in kaart te brengen en de inhoud van webpagina's optimaal daarop af te kunnen stemmen.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen als u onze webpagina's bezoekt. Indien gewenst, kunt u de cookies op elk gewenst moment weer verwijderen. Het is echter mogelijk dat daardoor bepaalde functies niet meer beschikbaar zijn. Raadpleeg voor het wissen van cookies de helpfunctie van uw browser.

Dremel stelt u in staat om het gebruik van cookies te regelen. Klik daarvoor op de koppeling "Cookie-instellingen" in de voettekst. De koppeling "Cookie-instellingen" biedt nadere informatie over de gebruikte cookies. Tevens kunt u daar instellen welke cookies u wilt gebruiken.

Reeds op niveau 1 (noodzakelijk) en niveau 2 (comfort) vinden geanonimiseerde toegangsmetingen plaats met behulp van zogenaamde sessie-cookies. Op niveau 3 (statistieken) wordt gedurende maximaal 12 maanden een cookie op uw computer opgeslagen.

2) Cookies van derden

Een aantal websites van Dremel bevatten inhoud en diensten van andere aanbieders, zoals YouTube, Facebook en Twitter, die op hun beurt eveneens cookies en actieve componenten kunnen toepassen. Dremel heeft geen invloed op de verwerking van persoonsgebonden gegevens door die aanbieders.

Houd er rekening mee dat de door Dremel aangeboden mogelijkheid tot het instellen van de gebruikte cookies geen effect heeft op cookies en actieve componenten van andere aanbieders (zoals YouTube, Facebook of Twitter).

Raadpleeg de websites van de betreffende aanbieders voor de wijze waarop uw gegevens worden behandeld.

Toepassing van de webanalyse-tool WebTrends

Voor toegangsmetingen op de websites gebruikt Dremel de webanalyse-tool WebTrends.

De toegangsgegevens worden geanonimiseerd geregistreerd zodat ze niet naar individuele gebruikers te herleiden zijn. Dat gebeurt met name door het anonimiseren van het IP-adres.

Voor het meten worden cookies gebruikt om de analyse van het gebruik van de website mogelijk te maken. Daarmee kan Dremel met name de kwaliteit van de gegevens verbeteren. De verzamelde informatie over het gebruik van de websites wordt naar de statistiekserver (wts.Dremel.com) verzonden die door Dremel in Duitsland wordt beheerd.

Alleen daartoe bevoegde personen hebben toegang tot deze geanonimiseerde gegevens.

Gebruik van social plugins in het kader van sociale media

1) Facebook

Dremel-websites gebruiken social plugins („plugins“) van het sociale netwerk Facebook.com, dat wordt beheerd door Facebook Inc., Palo Alto, USA („Facebook“). De plugins zijn herkenbaar aan een facebook-logo of de tekst "Facebook" of "Like" of "Share".

Als u een pagina op een van onze websites opent die dergelijke plugins bevat, zijn deze in eerste instantie inactief. Pas als u op de daarvoor bestemde knop klikt, worden de plugins geactiveerd. Met deze activering maakt u verbinding met Facebook en geeft u aan dat u akkoord gaat met de overdracht van gegevens aan Facebook. Als u bij Facebook bent aangemeld, kan Facebook het bezoek toewijzen aan de account die u daar hebt. Als u op de knop drukt, wordt de betreffende informatie rechtstreeks vanuit uw browser doorgestuurd naar Facebook en daar opgeslagen.

Het doel en omvang van de gegevensregistratie, de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Facebook en uw bijbehorende rechten en de instellingsmogelijkheden die u hebt voor het beschermen van uw privacy kunt u vinden in de informatie betreffende gegevensbescherming op Facebook.

Als u niet wilt dat Facebook via onze websites gegevens over u verzamelt, moet u zich afmelden bij Facebook voordat u onze websites bezoekt.

2) Google+

Dremel-websites gebruiken social plugins („plugins“) van het sociale netwerk plus.Google.com, dat wordt beheerd door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States („Google“). De plugins zijn herkenbaar aan het Google+-logo of de tekst "Google+" of "Google plus" of "+1".

Als u een pagina op een van onze websites opent die dergelijke plugins bevat, zijn deze in eerste instantie inactief. Pas als u op de daarvoor bestemde knop klikt, worden de plugins geactiveerd. Met deze activering maakt u verbinding met Google+ en geeft u aan dat u akkoord gaat met de overdracht van gegevens aan Google+. Als u bij Google+ bent aangemeld, kan Google het bezoek toewijzen aan de account die u daar hebt. Als u op de knop drukt, wordt de betreffende informatie rechtstreeks vanuit uw browser doorgestuurd naar Google en daar opgeslagen.

Het doel en de omvang van de gegevensregistratie, de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Google en uw bijbehorende rechten en instellingsmogelijkheden voor het beschermen van uw privacy kunt u vinden in de informatie betreffende gegevensbescherming op Google.

Als u niet wilt dat Google via onze websites gegevens over u verzamelt, moet u zich afmelden bij Google+ voordat u onze websites bezoekt.

3) YouTube

Op webpagina's van Dremel wordt het videoplatform YouTube gebruikt, dat door YouTube LLC, 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066 USA wordt beheerd. YouTube is een platform waarmee de weergave van audio- en videobestanden mogelijk is.

Als u een pagina op onze websites opent, maakt de daarin opgenomen speler van YouTube verbinding met YouTube om de technische overdracht van de video- of audiobestanden te regelen. Bij het opzetten van een verbinding met YouTube worden gegevens overgebracht naar YouTube.

Het doel en de omvang van de gegevensregistratie, de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door YouTube en uw bijbehorende rechten en instellingsmogelijkheden voor het beschermen van uw privacy kunt u vinden in de informatie betreffende gegevensbescherming op YouTube.

4) Twitter

Dremel-websites gebruiken social plugins („plugins“) van het sociale netwerk Twitter, dat wordt beheerd door Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA („Twitter“). De plugins herkenbaar aan het Twitter-logo of de tekst "Tweet".

Als u een pagina op een van onze websites opent die dergelijke plugins bevat, zijn deze in eerste instantie inactief. Pas als u op de daarvoor bestemde knop klikt, worden de plugins geactiveerd. Met deze activering maakt u verbinding met Twitter en geeft u aan dat u akkoord gaat met de overdracht van gegevens aan Twitter. Als u bij Twitter bent aangemeld, kan Twitter het bezoek toewijzen aan de account die u daar hebt. Als u op de knop klikt, wordt de betreffende informatie rechtstreeks vanuit uw browser doorgestuurd naar Twitter en daar opgeslagen.

Het doel en de omvang van de gegevensregistratie, de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Twitter en de rechten en instellingsmogelijkheden die u hebt ter bescherming van uw privacy kunt u vinden in de informatie betreffende gegevensbescherming op Twitter.

Gebruik van externe koppelingen

Internetpagina's van Dremel kunnen koppelingen bevatten naar websites van derden die geen relatie met ons hebben. Nadat u op een koppeling hebt geklikt, hebben wij geen invloed meer op de registratie, opslag en verwerking van eventuele persoonsgebonden gegevens die door het klikken op de koppeling aan de betreffende derde worden overgedragen (bijvoorbeeld het IP-adres of de URL van de pagina waarop de koppeling zich bevindt), omdat het gedrag van derden uiteraard buiten onze invloedssfeer valt. Dremel aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de verwerking van dergelijke persoonsgebonden gegevens door derden.

Toepassing van persoonsgebonden gegevens en doelbinding

Dremel of een door Dremel daarvoor aangewezen dienstverlener gebruikt uw persoonsgebonden gegevens ten behoeve van het technische beheer van de website, voor het klantenbeheer, voor vragen over producten en voor uw aanvragen bij Dremel alleen in de daarvoor noodzakelijke omvang of volgens het aangegeven doel van de verwerking op de betreffende plaatsen op onze webpagina's. Onze medewerkers en de door Dremel aangewezen dienstverleners zijn verplicht tot geheimhouding en tot het opvolgen van de bepalingen van de Duitse wetgeving inzake gegevensbescherming.

Verder worden alle noodzakelijke technische en organisatorische maatregelen getroffen voor het waarborgen van de gegevensbescherming.

Beveiliging

Dremel neemt veiligheidsmaatregelen om uw door ons beheerde gegevens te beschermen tegen manipulatie, vernietiging of toegang door onbevoegden dan wel onbevoegde openbaarmaking. Onze veiligheidsmaatregelen worden overeenkomstig de technologische ontwikkeling doorlopend verbeterd.

Reclame

Als u persoonsgebonden gegevens aan ons verstrekt, gebruiken we deze om u te kunnen informeren over onze producten en diensten om u hier eventueel vragen over te stellen, mits u ons uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven tot het gebruik van uw persoonsgebonden gegevens voor reclamedoeleinden. Als u weliswaar toestemming hebt gegeven voor een dergelijk gebruik, maar desondanks in de toekomst geen reclame meer wilt ontvangen van Dremel, dan kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken. Uw gegevens worden vervolgens gewist of - indien ze nog nodig zijn voor afrekeningen of de boekhouding - geblokkeerd.

Herroeping

Tevens kunt u te allen tijde uw toestemming voor het registreren, verwerken en gebruiken van uw persoonsgebonden gegevens voor de toekomst herroepen.

De persoonsgebonden gegevens worden gewist als u de toestemming tot het opslaan ervan intrekt, als de de persoonsgebonden gegevens niet meer nodig zijn voor het uitvoeren van het met het opslaan verbonden doel, of als het opslaan ervan om andere juridische redenen ontoelaatbaar is.

Dit heeft geen invloed op gegevens die noodzakelijk zijn voor afrekenings- en boekhoudingsdoeleinden of die onder de wettelijke bewaarplicht vallen.

Contact

Voor informatie, suggesties en bezwaren met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgebonden gegevens kunt u terecht bij onze voor de gegevensbescherming verantwoordelijke medewerker.

Mochten ondanks onze inspanningen met betrekking tot de juistheid en de actualiteit van gegevens onjuiste gegevens zijn opgeslagen, zullen we deze op uw verzoek corrigeren.

Mr
Golo Seume
Data Protection Officer
32 avenue Michelet
93404 Saint Ouen
France

Techniek

Technische vereisten

Opdat onze website op uw computer optimaal wordt weergegeven en u alle functies kunt gebruiken, moet u op het volgende letten:

Browser

We adviseren het gebruik van de volgende browserversies: Internet Explorer vanaf 8.x, Mozilla Firefox vanaf 10.x, Google Chrome vanaf 18.0.x en Safari vanaf 5.x. Bij het gebruik van oudere browserversies (zoals Internet Explorer 6) kan het voorkomen dat ons aanbod niet helemaal naar behoren werkt.

Flash® Player

Een aantal internetpagina's van Dremel bevatten animaties die met Flash® zijn gerealiseerd. Om de animatie te kunnen weergeven, hebt u de Flash Player vanaf versie 10 nodig, die u hier kunt downloaden: www.adobe.com

Adobe® Reader

Een aantal internetpagina's van Dremel bevat PDF-documenten. Om deze documenten te kunnen bekijken, hebt u de Adobe® Reader nodig, die u hier kunt downloaden: www.adobe.com

JavaScript

Voor een aantal functies op de internetpagina's van Dremel hebt u een browser met JavaScript nodig. Daarom raden we aan om JavaScript in uw browser te activeren.

Cookies

Voor een aantal functies op de internetpagina's van Dremel moet u cookies accepteren. Daarom raden we u aan het gebruik van cookies in uw browser toe te staan. Meer informatie over het gebruik van cookies vindt u in het hoofdstuk Bepalingen voor gegevensbescherming door de Dremel-groep.

Als u meer wilt weten over de door ons gebruikte cookies, klikt u op de koppeling "Cookie-instellingen" in de voettekst. De koppeling "Cookie-instellingen" biedt nadere informatie over de gebruikte cookies. Tevens kunt u instellen welke cookies u wilt gebruiken.