jump to main content

Cięcie rury spustowej

Korzystając z tarczy do cięcia należy trzymać narzędzie wysokoobrotowe dwiema rękami.

projectpicture for step1

Krok 1

Po zainstalowaniu nowego zlewu/ umywalki, należy zmierzyć, jaka długość rury spustowej jest potrzebna i zaznaczyć zmierzoną wartość na rurze.

projectpicture for step2

Krok 2

Przymocuj rurę spustową do stabilnego stojaka i odetnij zbędny kawałek przy pomocy tarczy tnącej (456). Zalecana prędkość: 35.000 obr./min.

projectpicture for step3

Krok 3

Przymocować rurę do kosza spustowego, wsunąć syfon i ręcznie dokręcić.

projectpicture for step4

Krok 4

Przy pomocy klucza gładkiego dokręcić złącza. Sprawdzić przepływ odkręcając nieznacznie kurek zimnej wody (sprawdzić szczelność). Dokręcić wszystkie poluzowane elementy. Zlew/ umywalka są gotowe do użytku.

Potrzebne narzędzia Dremel

Pozostałe materiały

Taśma miernicza

Zaciski sprężynowe

Klucz gładki