jump to main content

Czyszczenie skorodowanego akumulatora

Odłącz zaciski od akumulatora (w pierwszej kolejności ujemny/ czarny, a następnie dodatni/ czerwony). Ponownie przyłącz do akumulatora kable z zaciskami (w pierwszej kolejności dodatni/ czerwony, a następnie ujemny/ czarny). Zbyt luźne przyłączenie kabli może uniemożliwić uruchomienie samochodu, dlatego należy przymocować je bardzo dokładnie.

projectpicture for step1

Krok 1

Po odłączeniu zacisków i zwolnieniu uchwytu akumulatora, należy wyjąć akumulator z samochodu.

projectpicture for step2

Krok 2

W pierwszej kolejności oczyścić wodą z sodą spożywczą górną część akumulatora z kurzu i osadu utlenionych substancji.

projectpicture for step3

Krok 3

Po wyjęciu akumulatora z samochodu, należy wyczyścić zaciski do połysku przy pomocy szczotki z mosiądzu (535 lub 536). Zalecana prędkość: 15.000 obr./min.

projectpicture for step4

Krok 4

Ponownie umieścić akumulator w samochodzie. Pokryć złącza cienką warstwą smaru i przyłączyć zaciski.

Potrzebne narzędzia Dremel

Pozostałe materiały

Soda oczyszczona i twarda szczotka

Gumowe rękawice

Klucz do zacisków

Klucz do wyjmowania akumulatora

Smar wodoodporny