jump to main content

Mocowanie klamki

Dremel ułatwia wykonanie idealnych otworów w płycie czołowej niezbędnych do założenia metalowych elementów drzwi. Poniższe instrukcje można zacząć stosować gdy otwory w drzwiach są już wywiercone zgodnie ze wskazówkami producenta zakładanej klamki lub sztaby.

projectpicture for step1

Krok 1

Wcisnąć klamkę w otwór i narysować ołówkiem na krawędzi drzwi zarys płyty czołowej. Wyjąć klamkę.

projectpicture for step2

Krok 2

Na narzędziu wysokoobrotowym Dremel zamocować frez do zarysów płaskich (650) i frezarkę górnowrzecionową (335). Na frezarce górnowrzecionowej ustawić głębokość cięcia odpowiednią do grubości płyty czołowej. Przetestować głębokość cięcia na kawałku drewna. Cięcie powinno być wystarczająco głębokie, aby po założeniu płyta czołowa nie wystawała nad powierzchnię drzwi.

projectpicture for step3

Krok 3

Przy pomocy frezarki górnowrzecionowej Dremel należy usunąć drewno znajdujące się między liniami narysowanymi ołówkiem na krawędzi drzwi, aby przygotować gniazda do zamocowania płyty czołowej. Zamocować klamkę i płytę czołową na drzwiach. Jeśli płyta czołowa ma kwadratowe narożniki, należy nadać narożnikom gniazd kwadratowy kształt przy pomocy dłuta ze ściętymi krawędziami i młotka.

projectpicture for step4

Krok 4

Oznaczyć miejsca otworów potrzebnych do zamocowania płyty czołowej i wywiercić je wiertłem o średnicy nieco mniejszej od średnicy śrub mocujących. Przykręcić płytę czołową i postępować dalej zgodnie z instrukcją dotyczącą mocowania zamknięcia.

Potrzebne narzędzia Dremel

Pozostałe materiały

Klamka lub sztaba

Dłuto ze ściętymi krawędziami i młotek

Ołówek

Śrubokręt