Przejdź do zawartości głównej

Wszystkie narzędzia Dremel są starannie sprawdzane, dokładnie testowane i podlegają bardzo surowym procedurom kontroli jakości obowiązującym dla marki Dremel. Z tego względu Dremel udziela gwarancji na swoje elektronarzędzia i przyrządy pomiarowe. Wspomniana gwarancja nie ogranicza praw gwarancyjnych nabywcy wynikających z umowy sprzedaży zawartej z dystrybutorem lub obowiązujących praw ustawowych.

Elektronarzędzia oraz przyrządy pomiarowe DREMEL, wprowadzone do obrotu na terenie Polski przez Robert Bosch Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 105, Warszawa, objęte są gwarancją producenta na następujących warunkach:


 1. Czas trwania gwarancji:
  Gwarancja udzielana jest na okres 12 miesięcy od daty zakupu w przypadku zastosowania zawodowego lub porównywalnego z zawodowym oraz na 24 miesiące od daty zakupu w przypadku zakupu i zastosowania konsumenckiego.
 2. Zakres ochrony gwarancyjnej:
  Gwarancja obejmuje wyłącznie uszkodzenia wynikające z ukrytych wad produkcyjnych lub materiałowych pod warunkiem, że:
  • narzędzie było użytkowane zgodnie z instrukcją obsługi i przeznaczeniem oraz odpowiednio konserwowane;
  • stosowany był zalecany przez producenta osprzęt;
  • narzędzie nie było demontowane ani modyfikowane przez osoby nieupoważnione;
  • nie zniszczono (usunięto) tabliczki znamionowej z numerem seryjnym narzędzia;
 3. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia wynikające z przeciążenia narzędzia na skutek nadmiernej i/lub niewłaściwej eksploatacji.
 4. Gwarancja nie obejmuje wymiany części zużywających się w sposób naturalny, a w tym szczotek węglowych, przewodów zasilających, uchwytów narzędziowych, łożysk itp. o ile ich zużycie nie wynikało z ukrytych wad produkcyjnych lub materiałowych.
 5. Podstawa udzielenia gwarancji:

  Podstawą rozpatrzenia reklamacji jest prawidłowo wypełniona przez sprzedawcę karta gwarancyjna wraz
  z dowodem zakupu (faktura lub paragon).

  Karta gwarancyjna musi zawierać nazwę oraz numer katalogowy i seryjny urządzenia, datę sprzedaży zgodną
  z dowodem zakupu oraz pieczęć i podpis sprzedawcy.
 6. Zgłoszenie gwarancyjne:

  Naprawy gwarancyjne na terenie Polski wykonywane są wyłącznie przez CENTRALNY SERWIS ELEKTRONARZĘDZI.

  W przypadku stwierdzenia wady narzędzie wraz z wymienionymi wyżej dokumentami należy przekazać do punktu sprzedaży lub przesłać (na koszt i ryzyko odbiorcy) poprzez:

  DHL EXPRESS tel.: 801 345 345 (42 6 345 345 z tel. komórkowego)

  na adres: CENTRALNY SERWIS ELEKTRONARZĘDZI

  ul. Szyszkowa 35/37; 02-285 WARSZAWA
 7. Informacje o naprawach:

  Informacji o naprawach udzielamy w godzinach 8:30-16:30 od poniedziałku do piątku:

  tel.: (22) 715 44 50, fax: (22) 715 44 40 – narzędzia przesłane pocztą kurierską

  tel.: (22) 715 44 56, fax: (22) 715 44 41 – narzędzia dostarczone osobiście do serwisu w Warszawie
 8. Informacje dodatkowe:

  Okres gwarancji nie ulega przedłużeniu ani odnowieniu w związku z czynnościami przeprowadzanymi przez nas w ramach niniejszej gwarancji.

  Udzielona przez nas gwarancja nie uzasadnia innych roszczeń poza prawem do usunięcia wady urządzenia.

Gwarancja ta jest oferowana dodatkowo i nie ogranicza Państwa praw określonych przez obecne
i przyszłe ustawy. W szczególności nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień konsumenta wynikających z tytułu niezgodności towaru z umową.