Przejdź do zawartości głównej

Dostawca

Odpowiedzialny za strony internetowe firmy Dremel

Publisher

DREMEL Europe
Bosch Power Tools B.V.
Konijnenberg 60
4825 BD Breda
The Netherlands

Contact

Telephone number +31-(0)76-5795-000
Fax number +31-(0)76-5875-431

Online contact

Authorised legal representatives

B.V.

Autoryzowani przedstawiciele prawni

Jean-Paul Meeuwissen

Entry in Register

Kamer van Koophandel West-Brabant: 20066721 0000
Turnover Tax ID: NL800830374B02

Informacje prawne

Informacje prawne Grupy Dremel (Dremel)

© Copyright

Wszelkie prawa zastrzeżone. Tekst, zdjęcia, grafika, dźwięk, animacje i filmy, a także ich ro-zmieszczenie na stronach internetowych firmy Dremel, podlegają ochronie na mocy praw au-torskich oraz innych przepisów ochronnych. Kopiowanie, rozpowszechnianie, modyfikowanie lub udostępnianie zawartości stron osobom trzecim w celach komercyjnych jest niedozwolone. Ponadto niektóre strony internetowe firmy Dremel zawierają zdjęcia podlegające prawom au-torskim osób trzecich.

Marki

O ile nie podano inaczej wszystkie znaki firmowe na stronach internetowych firmy Dremel są chronione na mocy prawa znaków towarowych. Dotyczy to w szczególności marek, tabliczek znamionowych, logo firmowych oraz emblematów firmy Dremel. Marki oraz elementy kom-pozycyjne użyte na naszych stronach są własnością intelektualną firmy Robert Bosch Power Tools GmbH, Niemcy.

Gwarancja

Niniejsza strona internetowa została opracowana z największą starannością. Mimo to nie jest możliwe zagwarantowanie poprawności i dokładności zawartych na niej informacji. Wyklucza się wszelką odpowiedzialność za szkody wynikające bezpośrednio lub pośrednio z wykorzystania niniejszej strony internetowej, chyba że zostały one spowodowane przez umyślne działanie lub rażące niedbalstwo firmy Dremel.

Licencja

Własność intelektualna zawarta na stronie internetowej firmy Dremel, jak patenty, marki i prawa autorskie, jest chroniona. Poprzez tę stronę internetową nie można otrzymać licencji na wy-korzystywanie własności intelektualnej firm Grupy Dremel (Dremel) lub stron trzecich.

Ochrona danych

Informacje dotyczące ochrony danych przez Grupę Dremel

Grupa Dremel (Dremel) dziękuje za odwiedzenie strony internetowej oraz zainteresowanie firmą i jej produktami.

Dremel szanuje Państwa prywatność

Ochrona Państwa prywatności podczas przetwarzania danych osobowych, a także be-zpieczeństwo danych handlowych, jest dla nas ważną sprawą, którą uwzględniamy w działalności handlowej. Dane osobowe zebrane podczas Państwa odwiedzin na naszej stronie internetowej są przetwarzane w sposób poufny i tylko zgodnie z przepisami prawa.

Ochrona danych i bezpieczeństwo informacji stanowią istotną część polityki naszej firmy.

Pozyskiwanie i przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe są zapisywane tylko wówczas, gdy zostaną udostępnione przez Państwa w danym celu, np. w ramach rejestracji, ankiety, konkursu lub w celu zawarcia umowy.

Ponadto podczas odwiedzin naszej strony internetowej rejestrowane są następujące informacje: adres IP, strona internetowa, z której nastąpiło przekierowanie (referrer), odwiedzone strony (pages), pobrane pliki (downloads), obejrzane pliki wideo/audio, kliknięcia poszczególnych linków, słowa lub frazy wyszukiwania (site search), czas trwania odwiedzin, zastosowana przeglądarka itp. W przypadku gdy wejście na stronę internetową następuje poprzez np. baner, reklamy wideo lub reklamy w wyszukiwarkach itp., rejestrujemy dodatkowo, który baner, Ad-Word itp. był motywacją do odwiedzin na stronach internetowych firmy Dremel.

Te informacje pozwolą nam na dalsze udoskonalanie naszych stron internetowych i jeszcze lepsze dostosowanie ich do potrzeb osób je odwiedzających.

Zastosowanie plików cookie

1) Pliki cookie wykorzystywane przez firmę Dremel

Dremel wykorzystuje pliki cookie i aktywne komponenty (np. JavaScript) do śledzenia prefer-encji odwiedzających strony internetowe. Umożliwia to optymalne ich ukształtowanie.

Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które zostają zapisane na Państwa komputerze podczas od-wiedzin na naszej stronie internetowej. Pliki cookie mogą Państwo w dowolnej chwili usunąć. Może to jednak spowodować, że poszczególne funkcje nie będą dostępne. Informacje na temat usuwania plików cookie znajdują się w pomocy przeglądarki stosowanej przez Państwa.

Dremel umożliwia Państwu kontrolę nad stosowaniem plików cookie. W tym celu należy kliknąć znajdujący się w stopce link „Ustawienia plików cookie”. W linku „Ustawienia plików cookie” dostępne są dalsze informacje dotyczące stosowanych plików cookie. Poza tym można tam ustawić pliki cookie, które zamierzają Państwo stosować.

Już na poziomach 1 (Wymagane) oraz 2 (Dla komfortu) dokonuje się anonimowych pomiarów dostępu za pomocą tzw. plików sesyjnych cookie. Na poziomie 3 (Statystyki) plik cookie jest przechowywany na Państwa komputerze przez maks. 12 miesięcy.

2) Pliki cookie stron trzecich

Niektóre strony internetowe firmy Dremel zawierają treści i usługi innych dostawców (np. YouTube, Facebook, Twitter), którzy również stosują pliki cookie oraz aktywne komponenty. Dremel nie ma wpływu na przetwarzanie danych osobowych przez tych dostawców.

Należy pamiętać, że udostępniona przez firmę Dremel możliwość konfiguracji wykorzysty-wanych plików cookie nie ma wpływu na aktywne komponenty innych dostawców (np. YouTube, Facebook, Twitter).

Informacje na temat postępowania z Państwa danymi są dostępne na stronach internetowych tych dostawców.

Stosowanie narzędzia do analizy sieci internetowej WebTrends

Dremel prowadzi pomiary dostępu dla stron internetowych za pomocą narzędzia do analizy sieci WebTrends.

Dane dostępu są rejestrowane anonimowo, w taki sposób, aby nie można ich było połączyć z użytkownikiem. Odbywa się to w szczególności poprzez anonimizację adresu IP.

Do pomiaru stosowane są pliki cookie umożliwiające analizę korzystania z sieci internetowej. Umożliwia to firmie Dremel w szczególności poprawę jakości danych. Pozyskane informacje o wykorzystaniu stron internetowych są przekazywane na serwer statystyk (wts.Dremel.com), który jest obsługiwany przez firmę Dremel w Niemczech.

Dostęp do tych anonimowych danych mają wyłącznie osoby do tego uprawnione.

Wykorzystywanie wtyczek społecznościowych w ramach mediów społecznościowych

1) Facebook

Strony internetowe firmy Dremel wykorzystują wtyczki społecznościowe („Plugins”) sieci społecznościowej Facebook.com, obsługiwanej przez Facebook Inc., Palo Alto, USA („Face-book”). Wtyczki te są oznaczone przez logo Facebooka, adnotacją „Facebook”, „Like” lub „Share”.

Podczas odwiedzin na jednej z naszych stron internetowych wtyczki pozostają najpierw wyłączone. Aktywuje je dopiero naciśnięcie odpowiedniego przycisku. Ich aktywacja oznacza nawiązanie połączenia z Facebookiem i wyrażenie zgody na przekazanie danych temu serwis-owi. Jeżeli są Państwo zalogowani w tym serwisie, Facebook może przypisać odwiedziny na stronie do Państwa konta. Po naciśnięciu odpowiedniego przycisku stosowna informacja zosta-nie przekazana z przeglądarki bezpośrednio do serwisu Facebook i tam zapisana.

Informacje dotyczące celu gromadzenia danych i ich ilości, dalszego ich przetwarzania i wykorzystywania przez serwis Facebook oraz odnośnych praw i możliwości konfiguracji służących ochronie Państwa prywatności są dostępne na zakładce polityki prywatności tego serwisu.

Jeżeli nie życzą sobie Państwo, aby Facebook gromadził dane dotyczące Państwa poprzez naszą witrynę internetową, muszą Państwo wylogować się z serwisu Facebook przed wejściem na naszą stronę.

2) Google+

Strony internetowe firmy Dremel wykorzystują wtyczki społecznościowe („Plugins”) sieci społecznościowej plus.Google.com, obsługiwanej przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Park-way, Mountain View, CA 94043, United States („Google“). Wtyczki te są oznaczone logo Google+, adnotacją „Google+”, „Google plus” lub „+1”.

Podczas odwiedzin na jednej z naszych stron internetowych wtyczki pozostają najpierw wyłączone. Aktywuje je dopiero naciśnięcie odpowiedniego przycisku. Ich aktywacja oznacza nawiązanie połączenia z serwisem Google+ i wyrażenie zgody na przekazanie danych temu serwisowi. Jeżeli są Państwo zalogowani w tym serwisie, Google+ może powiązać wejście na stronę z tym kontem. Po naciśnięciu odpowiedniego przycisku stosowna informacja zostanie przekazana z przeglądarki bezpośrednio do portalu Google i tam zapisana.

Informacje dotyczące celu gromadzenia danych i ich ilości, dalszego ich przetwarzania i wykorzystywania przez serwis Google oraz odnośnych praw i możliwości konfiguracji służących ochronie Państwa prywatności są dostępne na zakładce polityki prywatności tego serwisu.

Jeżeli nie życzą sobie Państwo, aby Google gromadził dane dotyczące Państwa poprzez naszą witrynę internetową, muszą Państwo wylogować się z konta w serwisie Google przed wejściem na naszą stronę.

3) YouTube

Strony internetowe firmy Dremel wykorzystują platformę wideo YouTube obsługiwaną przez YouTube LLC, 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066 w USA. YouTube jest platformą umożliwiającą odtwarzanie plików audio i wideo.

Po wejściu na jedną z naszych stron internetowych zainstalowany tam odtwarzacz YouTube nawiązuje połączenie z platformą, które zapewnia techniczną transmisję pliku wideo lub audio. Podczas nawiązywania połączenia dane są przekazywane serwisowi YouTube.

Informacje dotyczące celu gromadzenia danych i ich ilości, dalszego ich przetwarzania i wykorzystywania przez serwis YouTube oraz odnośnych praw i możliwości konfiguracji służących ochronie Państwa prywatności są dostępne na zakładce polityki prywatności tego serwisu.

4) Twitter

Strony internetowe firmy Dremel wykorzystują wtyczki społecznościowe („Plugins”) sieci społecznościowej Twitter, obsługiwanej przez Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103 USA („Twitter”). Wtyczki te są oznaczone logo Twitter lub adnotacją „Tweet”.

Podczas odwiedzin na jednej z naszych stron internetowych wtyczki pozostają najpierw wyłączone. Aktywuje je dopiero naciśnięcie odpowiedniego przycisku. Ich aktywacja oznacza nawiązanie połączenia z serwisem Twitter i wyrażenie zgody na przekazanie danych temu ser-wisowi. Jeżeli są Państwo zalogowani w tym serwisie, Twitter może powiązać wejście na stronę z Państwa kontem. Po naciśnięciu odpowiedniego przycisku stosowna informacja zostanie przekazana z przeglądarki bezpośrednio do serwisu Twitter i tam zapisana.

Informacje dotyczące celu gromadzenia danych i ich ilości, dalszego ich przetwarzania i wykorzystywania przez serwis Twitter oraz odnośnych praw i możliwości konfiguracji służących ochronie Państwa prywatności są dostępne na zakładce polityki prywatności tego serwisu.

Wykorzystanie linków zewnętrznych

Strony internetowe firmy Dremel mogą zawierać linki do stron internetowych osób trzecich, które nie są usługodawcami związanymi z firmą Dremel. Firma Dremel nie ma wpływu na re-jestrowanie, zapisywanie i przetwarzanie ewentualnych danych osobowych przekazanych stro-nie trzeciej poprzez kliknięcie linku (jak np. adres IP lub URL strony, na której link został zamies-zczony), ponieważ postępowanie osób trzecich z oczywistych względów nie podlega naszej kon-troli. Firma Dremel nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie takich danych osobowych przez osoby trzecie.

Wykorzystanie danych osobowych i ich zastosowanie

Dremel lub firma usługowa zlecona przez Dremela wykorzystuje Państwa dane osobowe do celów związanych z techniczną administracją sieci internetowych, obsługą klientów, ankietami dotyczącymi produktów, i zapytaniami kierowanymi do firmy Dremel tylko w koniecznym zakresie i zgodnie z celami ich przetwarzania podanymi w odpowiednich miejscach na naszych stronach internetowych. Nasi pracownicy i firmy usługowe zatrudnione przez firmę Dremel są zobowiązane do zachowania tajemnicy oraz przestrzegania niemieckich przepisów o ochronie danych.

Ponadto zapewnione są wszystkie środki techniczne i organizacyjne niezbędne do przestrzega-nia ochrony danych.

Bezpieczeństwo

Dremel stosuje środki bezpieczeństwa do ochrony udostępnionych nam przez Państwa danych przed manipulacją, utratą, zniszczeniem lub dostępem nieupoważnionych osób lub nieuprawnio-nym ujawnieniem. Nasze środki bezpieczeństwa są stale udoskonalane zgodnie z rozwojem technologicznym.

Reklama

Udostępnione nam dane osobowe wykorzystujemy do informowania Państwa o naszych pro-duktach i usługach, a także przeprowadzania ankiet, jeśli udzielili Państwo wyraźnej zgody na użycie danych do celów reklamowych. Jeżeli udzielili Państwo takiej zgody, ale nie chcą w przyszłości otrzymywać reklam od firmy Dremel, odwołanie jej jest w każdej chwili możliwe. Państwa dane zostaną usunięte lub, w przypadku gdyby były konieczne do celów rozliczenio-wych lub księgowych, zablokowane.

Odwołanie

Zgoda na gromadzenie, przetwarzanie lub wykorzystywanie Państwa danych osobowych może zostać w każdej chwili odwołana.

Usunięcie danych osobowych następuje w chwili odwołania zgody na ich zapisywanie, gdy nie są one już potrzebne do osiągnięcia celu, który wymagał ich zapisania lub gdy ich zapisanie jest z innego powodu niedozwolone.

Pozostaje to bez wpływu na dane konieczne do celów obrachunkowych lub księgowych oraz podlegające obowiązkowi przechowywania danych.

Kontakt

W sprawie informacji, wniosków oraz zażaleń związanych z przetwarzaniem danych osobowych można zwracać się do pełnomocnika firmy ds. ochrony danych.

Jeżeli mimo naszych starań o zachowanie prawidłowości danych i ich aktualności zapisane zostały nieprawidłowe informacje, na Państwa życzenie zostaną one skorygowane.

Mr
Golo Seume
Data Protection Officer
32 avenue Michelet
93404 Saint Ouen
France

Technika

Wymagania techniczne

Przestrzeganie poniższych wskazówek zapewni optymalną prezentację naszych stron interne-towych na Państwa komputerze i możliwość korzystania z wszystkich funkcji:

Przeglądarka

Zalecamy korzystanie z następujących wersji przeglądarek: Internet Explorer 8.x lub nowsza, Mozilla Firefox 10.x lub nowsza, Google Chrome 18.0x lub nowsza oraz Safari 5.x lub nowsza. Starsze wersje przeglądarek (np. Internet Explorer 6) mogą w niektórych przypadkach ogra-niczyć funkcje naszych ofert.

Flash® Player

Niektóre strony internetowe firmy Dremel zawierają animacje, które zostały utworzone za pomocą programu Flash®. Wyświetlanie animacji wymaga odtwarzacza Flash® w wersji 10 lub nowszej, który można pobrać: www.adobe.com

Adobe® Reader

Niektóre strony internetowe firmy Dremel zawierają dokumenty w formacie PDF. Do przeglądania tych dokumentów konieczne jest oprogramowanie Adobe® Reader, które można pobrać ze strony: www.adobe.com

JavaScript

Niektóre funkcje dostępne na stronach internetowych firmy Dremel wymagają przeglądarki z włączoną obsługą JavaScript. Dlatego też zalecamy aktywację obsługi JavaScript w przeglądarce.

Pliki cookie

Niektóre funkcje dostępne na stronach internetowych firmy Dremel wymagają włączenia obsługi plików cookie. Dlatego też zalecamy włączenie obsługi plików cookie. Pozostałe infor-macje dotyczące korzystania z plików cookie są dostępne we fragmencie zawierającym infor-macje dotyczące ochrony danych przez Grupę Dremel.

Aby uzyskać więcej informacji o stosowanych przez nas plikach cookie, należy kliknąć znajdujący się w stopce link „Ustawienia plików cookie”. Łącze „Ustawienia plików cookie” u-dostępnia dalsze informacje dotyczące korzystania z plików cookie. Poza tym można ustawić pliki cookie, które zamierzają Państwo stosować.