jump to main content

Wiercenie otworu na półki

Frez płaski oraz frezarka górnowrzecionowa Dremel ułatwiają tworzenie „otworów“ do zamocowania półek, wsporników, ram obrazów i innych.

projectpicture for step1

Krok 1

Ustawić głębokość frezu (655) do frezów płaskich we frezarce górnowrzecionowej. Przetestować głębokość na kawałku drewna.

projectpicture for step2

Krok 2

Aby rozpocząć wiercenie otworu w półce, należy umieścić frez w drewnie. Zalecana prędkość: 35.000 obr./min.

projectpicture for step3

Krok 3

Po wykonaniu cięcia wgłębnego, należy poprowadzić frez poprzecznie w drewnie, na długość 25 mm, aby utworzyć rowek.

projectpicture for step4

Krok 4

Aby wykonać kolejny otwór, należy powtórzyć kroki 2 i 3. Teraz półka jest gotowa do powieszenia i może służyć do eksponowania ulubionych rzeczy.

Potrzebne narzędzia Dremel

Pozostałe materiały

Drewniana półka

Wspornik lub ramka zdjęciowa

Drewniane ścinki