jump to main content

Wymiana trzonka kija golfowego

Jeśli kije są specjalnie oznakowane, należy upewnić się, że znaki są skierowane w stronę nasady kija. Imadło typu D posiada specjalne wkładki, które chronią drzewce kija przed zniekształceniem. Należy stosować rozpuszczalnik do kijów golfowych zgodnie z zaleceniami producenta.

projectpicture for step1

Krok 1

Unieruchomić drzewce kija w imadle. Odciąć stare trzonki przy pomocy tarczy tnącej (426). Należy wykonywać cięcie ostrożnie, aby nie przeciąć nowego drzewca.

projectpicture for step2

Krok 2

Usunąć resztki starej taśmy przy pomocy rozpuszczalnika do trzonków. Następnie owinąć kij taśmą, zaczynając ok. 15 mm od dolnego końca trzonka i przesuwając się w górę.

projectpicture for step3

Krok 3

Po usunięciu taśmy z drzewca kija, należy przytrzymać nowy trzonek przykrywając palcem otwór na jednym z końców trzonka. Zanurzyć w rozpuszczalniku do trzonków i poruszać kijem w różne strony, aby równomiernie rozprowadzić płyn wewnątrz.

projectpicture for step4

Krok 4

Skropić rozpuszczalnikiem nową taśmę znajdującą się na drzewcach kija, rozprowadzając płyn na całej powierzchni taśmy. Szybko wsunąć nowy trzonek na owinięte taśmą drzewce tak głęboko, jak to możliwe.

Potrzebne narzędzia Dremel

Pozostałe materiały

Imadło typu D Dremel

Trzonki kijów golfowych na wymianę

Rolka taśmy do trzonków kijów golfowych

Rozpuszczalnik do kijów golfowych