jump to main content

Curăţarea unui acumulator corodat

Deconectaţi clemele de prindere ale cablurilor acumulatorului (primul negativ/negru apoi pozitiv/roşu). Reconectaţi cablurile acumulatorului (primul pozitiv/roşu apoi negativ/negru). Orice slăbire a cablurilor poate împiedica pornirea maşinii, astfel trebuie să fie bine strânse.

projectpicture for step1

După slăbirea clamelor cablurilor şi a suportului pentru acumulator, îndepărtaţi acumulatorul de pe vehicul.

projectpicture for step2

Începeţi prin curăţarea întregii suprafeţe superioare a acumulatorului de murdărie şi oxizi, folosind bicarbură şi apă.

projectpicture for step3

Cât timp acumulatorul este demontat de pe vehicul, curăţaţi clemele cablurilor până când devin strălucitoare, folosind peria de alamă 535 sau 536. Turaţia recomandată: 15.000 rpm.

projectpicture for step4

Remontaţi acumulatorul în vehicul. Acoperiţi uşor racordurile cu vaselină şi reprindeţi clemele.

PRODUSE RECOMANDATE

ALTE MATERIALE NECESARE

Bicarbură şi o perie tare

Mănuşi de cauciuc

Cheie pentru clamele cablurilor

Cheie pentru acumulator

Vaselină rezistentă la apă