Arată conţinutul principal

Protecția datelor

1. Politica de confidenţialitate
BOSCH POWER TOOLS B.V. (în cele ce urmează „DREMEL”, respectiv „Noi” sau „Pe noi”) se bucură pentru vizita dumneavoastră pe paginile noastre de internet, precum şi a aplicaţiilor pentru telefoane mobile (împreună şi „Ofertă online”) şi pentru interesul dumneavoastră pentru compania noastră şi produsele noastre.

2. DREMEL respectă viaţa dumneavoastră privată
Protecţia vieţii dumneavoastră private la prelucrarea datelor personale, precum şi securitatea tuturor datelor de afaceri este o chestiune importantă pentru noi, pe care o luăm în considerare în cadrul proceselor noastre de afaceri. Noi prelucrăm date personale care sunt colectate la vizita ofertelor noastre online de către dumneavoastră, confidenţial şi numai conform dispoziţiilor legale.

Protecţia datelor şi securitatea informaţiilor sunt componente integrante a politicii companiei noastre.

3. Responsabil
Responsabil pentru prelucrarea datelor dumneavoastră este DREMEL; Excepţiile sunt prezentate explicit în prezenta politică de confidenţialitate.

Datele noastre de contact sunt următoarele:
DREMEL Europe
Bosch Power Tools B.V.
Konijnenberg 60
4825 BD Breda
The Netherlands
Telephone number +31-(0)76-5795-000
Fax number +31-(0)76-5875-431
Online contact

4. Colectarea, prelucrarea şi utilizarea datelor personale

4.1. Categorii de date prelucrate
Sunt prelucrate următoarele categorii de date:

 • Date de comunicaţie (de exemplu, nume, telefon, e-mail, adresă, adresă IP)

4.2. Principii generale
Date personale sunt toate informaţiile care se referă la o persoană fizică identificată sau identificabilă, aşadar de exemplu nume, adrese, numere de telefon, adrese de e-mail, date contractuale, de rezervare şi facturare, care sunt expresia identităţii unei persoane.

Noi colectăm, prelucrăm şi utilizăm date personale (inclusiv adrese IP) numai atunci când există o bază legală în acest sens sau dacă ne-aţi acordat consimţământul pentru aceasta, de exemplu, în cadrul unei înregistrări.

4.2.1. – Pentru determinarea defecţiunilor şi din motive de securitate
(Baze legale: îndeplinirea obligaţiilor noastre legale în domeniul securităţii datelor şi interes îndreptăţit în înlăturarea defecţiunilor şi securităţii ofertelor noastre).

4.2.2. – Publicitate proprie şi externă, precum şi cercetarea pieţei şi măsurarea razei de acţiune în volum legal admisibil, respectiv bazat pe consimţământ
(Baza legală: consimţământ/interesul nostru îndreptăţit în ceea ce priveşte marketingul direct, atât timp cât aceasta se realizează în conformitate cu prescripţiile legale de protecţie a datelor şi de drept al concurenţei).

4.2.3. – Interogări privind produsele, respectiv chestionarea clienţilor prin e-mail şi/sau telefon dacă v-aţi exprimat consimţământul explicit în acest sens
(Baza legală: consimţământ).

Observaţie: Dacă apelăm la un institut de cercetare a pieţei pentru chestionări, atunci acesta va acţiona exclusiv din însărcinarea noastră şi conform dispoziţiilor noastre.

4.2.4. – Realizarea de jocuri cu câştiguri sau campanie de reduceri conform condiţiilor jocurilor cu câştiguri sau condiţiilor campaniei de reduceri respective
(Baza legală pentru îndeplinirea contractului).

4.2.5. – Expedierea unui newsletter cu consimţământul destinatarului prin e-mail, respectiv SMS/MMS
(Baza legală: consimţământ).

4.2.6. – Funcţionare a unei comunităţi pentru membri înregistraţi în scopul [vă rugăm să completaţi scopul comunităţii]
(Baza legală: îndeplinirea contractului)

4.2.7. – Respectarea şi apărarea drepturilor noastre
(Baza legală: interesul nostru îndreptăţit în ceea ce priveşte punerea în vigoare şi apărarea drepturilor noastre).

4.3. Fişiere jurnal
La fiecare utilizare a internetului, browserul dumneavoastră de internet transmite automat anumite informaţii care sunt salvate de noi în aşa-numitele fişiere jurnal.

Fişierele jurnal sunt salvate de noi pentru un interval de timp scurt pentru determinarea defecţiunilor şi din motive de securitate (de exemplu, clarificarea tentativelor de atac) şi apoi sunt şterse. Fişierele jurnal a căror stocare ulterioară este necesară în scop de dovadă, sunt exceptate de la ştergere până la clarificarea definitivă a incidentului respectiv şi pot fi retransmise autorităţilor de anchetă în cazuri particulare.

Fişierele jurnal sunt utilizate (fără adresă IP sau fără adresă IP completă) şi în scopuri de analiză; consultaţi în acest scop, paragraful Analiza web.

În fişierele jurnal sunt salvate în special următoarele informaţii:

 • – Adresa IP (adresa protocolului de internet) a echipamentului terminal, de la care se accesează oferta online;
 • – Adresa de internet a paginii web, de la care a fost apelată oferta online (aşa-numite URL-uri de provenienţă sau Referrer);
 • – Numele furnizorului de servicii prin care se realizează accesul la oferta online;
 • – Numele fişierelor, respectiv informaţiilor apelate;
 • – Data şi ora, precum şi durata apelului;
 • – Cantitatea de date transmisă;
 • – Sistemul de operare şi informaţii referitoare la browserul de internet utilizat, inclusiv Add-Ons instalate (de exemplu, pentru Flash Player);
 • – Codul de stare http (de exemplu, „Solicitare în mod reuşit” sau „Fişierul solicitat nu a fost găsit”).

4.4. Retransmiterea datelor

4.4.1. Retransmiterea datelor la alte persoane responsabile
Datele dumneavoastră personale sunt retransmise de noi la alte persoane responsabile fără excepţie numai dacă acest lucru este necesar pentru îndeplinirea contractului, dacă noi sau terţe persoane avem un interes îndreptăţit în retransmitere sau dacă există consimţământul dumneavoastră în acest sens. Detalii referitoare la bazele legale găsiţi în paragraful Scopurile prelucrării şi bazele legale. Terţe persoane pot fi şi alte companii ale grupului Bosch. Dacă se transmit date către terţe persoane pe baza unui interes îndreptăţit, acest lucru va fi prezentat explicit în politica de confidenţialitate.

Totodată, pot fi transmise date la alte persoane responsabile dacă suntem obligaţi în acest sens pe baza dispoziţiilor legale sau prin dispoziţii executorii ale autorităţilor, respectiv judecătoreşti.

4.4.2. Prestatori de servicii (aspecte generale)
Noi însărcinăm prestatori de servicii externi cu atribuţii precum servicii de vânzare şi marketing, management al contractelor, derularea plăţilor, programare, găzduire a datelor şi servicii hotline. Noi am selectat cu grijă aceşti prestatori de servicii şi îi monitorizăm regulat, în special lucrul lor atent cu datele salvate şi asigurarea datelor salvate. Toţi prestatorii de servicii sunt obligaţi la confidenţialitate şi la respectarea prescripţiilor legale. Prestatori de servicii pot fi şi alte companii ale grupului Bosch.

4.5. Retransmiterea la destinatari în afara SEE
Noi putem să retransmitem date personale şi la destinatari care îşi au sediul în afara SEE, în aşa-numite terţe ţări. În acest caz, asigurăm înainte de retransmitere fie ca la destinatar să existe un nivel corespunzător de protecţie a datelor (de exemplu, pe baza unei decizii de conformitate a comisiei UE pentru ţara respectivă sau acordul aşa-numitelor clauze ale unui contract standard UE al Uniunii Europene cu destinatarul) sau consimţământul dumneavoastră pentru retransmitere.

Puteţi primi de la noi un plan general privind destinatarii din terţe ţări şi o copie a reglementărilor stabilite concret de comun acord pentru asigurarea nivelului corespunzător de protecţie a datelor. Vă rugăm să folosiţi în acest scop datele de la paragraful Contact.

4.6. Durata salvării; termene de stocare
Noi salvăm datele dumneavoastră fără excepţie atât timp cât este necesar pentru derularea ofertei noastre online şi a serviciilor conexe, respectiv cât timp avem un interes îndreptăţit în salvarea ulterioară (de exemplu, putem avea un interes îndreptăţit în marketingul poştal şi după îndeplinirea unui contract). În toate celelalte cazuri ştergem datele dumneavoastră personale cu excepţia acelor date pe care trebuie să le salvăm în continuare pentru îndeplinirea obligaţiilor legale (de exemplu, suntem obligaţi pe baza termenelor de păstrare din punct de vedere al legislaţiei fiscale şi comerciale să ţinem un anumit interval de timp la dispoziţie documente precum contracte şi facturi).

5. Jocuri cu premii sau campanii de reduceri
Dacă participaţi la unul dintre jocurile noastre cu câştiguri sau la o campanie de reduceri, utilizăm datele dumneavoastră pentru comunicarea câştigului şi în scopul publicităţii pentru produsele noastre în volumul legal admisibil, respectiv în măsura în care v-aţi dat consimţământul în acest sens. Informaţii detaliate referitoare la jocurile cu câştiguri sau campaniile de reduceri găsiţi la condiţiile de participare respective.

6. Utilizarea modulelor cookie

6.1. Aspetce generale
Modulele cookie sunt mici fişiere text care sunt salvate pe calculatorul dumneavoastră la vizitarea unei oferte online. Dacă apelaţi din nou această ofertă online, browserul dumneavoastră transmite conţinutul modulelor cookie înapoi la ofertantul respectiv şi face astfel posibilă recunoaşterea echipamentului terminal. Exportul modulelor cookie ne oferă posibilitatea de a configura optim oferta noastră online pentru dumneavoastră şi să vă facilităm utilizarea.

6.2. Deconectarea şi ştergerea modulelor cookie
Atunci când vizitaţi paginile noastre web, apare o fereastră pop-up de interogare care vă întreabă dacă permiteţi utilizarea modulelor cookie care sunt setate pe pagina noastră sau dacă doriţi să dezactivaţi această opţiune din cadrul setărilor.

Dacă decideţi să nu permiteţi utilizarea modulelor cookie, în browserul dumneavoastră se setează un modul cookie Opt-Out. Acest cookie serveşte exclusiv alocării dezacordului dumneavoastră. Prin deconectarea modulelor cookie există însă posibilitatea ca anumite funcţii ale paginilor noastre de internet să nu vă mai fie disponibile. Vă rugăm să aveţi în vedere, că din motive tehnice, un modul cookie Opt-Out poate fi utilizat numai pentru browserul de la care a fost setat. Dacă ştergeţi modulele cookie sau utilizaţi un alt browser, respectiv un alt echipament terminal, trebuie să efectuaţi din nou acţiunea de Opt-Out.

Setările nu acoperă modulele cookie care au fost setate de alţi ofertanţi pe parcursul vizitei dumneavoastră pe paginile web terţilor.

Prin browserul dumneavoastră puteţi însă să ştergeţi în orice moment toate modulele cookie. Vă rugăm să vă informaţi în acest scop din funcţiile de asistenţă ale browserului dumneavoastră. Şi acest lucru poate duce însă la posibilitatea ca anumite funcţii să nu vă mai fie disponibile.

Prin următoarea pagină web există totodată posibilitatea de administrare şi dezactivare a modulelor cookie de către terţi ofertanţi:
http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement.

Această pagină web nu este administrată de noi, aşa că nu ne asumăm răspunderea şi nu avem influenţă asupra conţinuturilor şi disponibilităţii.

6.3. Prezentare generală a modulelor cookie utilizate de noi
Acest paragraf conţine o prezentare generală a modulelor cookie utilizate de noi.

6.3.1. Module cookie absolut necesare
Anumite module cookie sunt necesare pentru a pune la dispoziţie oferta noastră online în condiţii de siguranţă. În această categorie intră, de exemplu,

 • – modulele cookie care permit identificare, respectiv autentificării utilizatorilor noştri;
 • – module cookie care salvează temporar anumite introduceri ale utilizatorilor (de exemplu, conţinutul unui coş de cumpărături sau unui formular online);
 • – module cookie care salvează anumite preferinţe ale utilizatorilor (de exemplu, setări de căutare sau de limbă);
 • – module cookie care salvează date pentru a asigura redarea fără defecţiuni a conţinuturilor video, respectiv audio.

6.3.2. Modulele cookie de analiză
Utilizăm module cookie de analiză pentru a înregistra comportamentul de utilizare (de exemplu, banere publicitare accesate, subpagini vizitate, solicitări de căutare) al utilizatorilor noştri şi pentru a-l putea evalua sub formă statistică.

6.3.3. Modulele cookie publicitare
Utilizăm şi module cookie în scopuri publicitare. Profilurile create cu ajutorul acestor module cookie privind comportamentul de utilizare (de exemplu, banere publicitare accesate, subpagini vizitate, solicitări de căutare) sunt utilizate de către noi pentru a vă prezenta publicitate, respectiv oferte configurate pe interesele dumneavoastră („publicitate bazată pe interese”).

6.3.4. Modulele cookie publicitare ale unor terţe persoane
Permitem colectarea datelor utilizatorilor noştri de către alte companii cu ajutorul modulelor cookie publicitare. Acest lucru ne permite atât nouă, cât şi terţelor persoane să afişeze online publicitate bazată pe interese pentru utilizatorii ofertei noastre, care se bazează pe o analiză a comportamentului dumneavoastră de utilizare (de exemplu, banere publicitare accesate, subpagini vizitate, solicitări de căutare) în general şi nu limitat la oferta noastră online.

6.3.5. Modulele cookie de conversie
Partenerii noştri Conversion Tracking setează un cookie pe calculatorul dumneavoastră („Conversion Cookie”), dacă aţi ajuns pe pagina noastră web printr-un afişaj al partenerului respectiv. Aceste module cookie îşi pierd, de regulă, valabilitatea după 30 de zile. Dacă vizitaţi anumite pagini ale noastre şi modulele cookie încă nu au expirat, noi şi partenerul Conversion Tracking respectiv putem să sesizăm că un anumit utilizator a făcut clic pe afişaj şi a fost redirecţionat astfel la pagina noastră. Informaţiile obţinute cu ajutorul modulelor cookie de conversie permit crearea statisticilor de conversie şi la aflarea numărului total de utilizatori care au făcut clic pe afişajul respectiv şi au fost redirecţionaţi la o pagină prevăzută cu un Conversion-Tracking-Tag.

6.3.6. Module cookie de tip Tracking în corelaţie cu Social Plugins
Pe unele pagini ale ofertei noastre online sunt integrate conţinuturi şi servicii de la alţi ofertanţi (de exemplu, Facebook, Twitter), care la rândul lor pot utiliza module cookie şi componente active. Noi nu avem nicio influenţă asupra prelucrării datelor personale de către aceşti ofertanţi. Pentru informaţii suplimentare referitoare la Social Plugins, consultaţi paragraful Social Plugins.

7. Analiză web
Avem nevoie de informaţii statistice privind utilizarea ofertei noastre online pentru a o face mai uşor de folosit, pentru a putea efectua măsurări ale razei de acţiune şi cercetarea pieţei.

În acest scop, utilizăm instrumentele de analiză web descrise în acest paragraf.

Profilurile de folosire create de aceste instrumente cu ajutorul modulelor cookie de analiză sau prin citirea şi decodificarea fişierelor jurnal nu sunt comasate cu datele personale. Instrumentele fie nu utilizează deloc adresele IP ale utilizatorilor sau le scurtează imediat după colectarea datelor.

Ofertanţii instrumentelor prelucrează datele numai în calitate de prelucrători de date cu caracter personal conform dispoziţiilor noastre şi nu în scopuri personale.

În continuare sunt prezentate informaţii referitoare la ofertantul fiecărui instrument şi privind modul în care puteţi să refuzaţi colectarea şi prelucrarea datelor de către instrumentul în cauză.

În cazul instrumentelor care lucrează cu module cookie Opt-Out, se va avea în vedere ca funcţia Opt-Out să fie raportată la echipament, respectiv browser, şi să fie valabilă fără excepţie numai pentru echipamentul terminal tocmai utilizat, respectiv browserul utilizat. Dacă utilizaţi mai multe echipamente terminale, respectiv browsere, trebuie să setaţi Opt-Out pe fiecare echipament terminal şi în fiecare browser utilizat.

Totodată, puteţi împiedica în general formarea profilurilor de folosire prin dezactivarea generală a utilizării modulelor cookie; consultaţi în acest scop paragraful Deconectarea şi ştergerea modulelor cookie.

7.1. WebTrends
WebTrends este pus la dispoziţie de WebTrends Inc., 851 SW 6th Ave., Suite 1600, Portland Oregon 97206, SUA.

Puteţi refuza colectarea, respectiv citirea şi decodificarea datelor dumneavoastră de către acest instrument, prin utilizarea posibilităţii Opt-Out de la următoarea legătură: https://ondemand.webtrends.com/support/optout.asp.

7.2. Monetate
Monetate este pus la dispoziţie de Monetate Inc., 100 Crosby Street #402, New York, NY 10012, SUA.

Puteţi refuza colectarea, respectiv citirea şi decodificarea datelor dumneavoastră de către acest instrument, prin [completarea soluţiei individuale].

7.3. Google Analytics
Google Analytics este pus la dispoziţie de Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SUA („Google”). Noi utilizăm Google Analytics cu funcţia suplimentară pentru anonimizarea adreselor IP pusă la dispoziţie de Google. În cadrul acestei acţiuni, adresa IP este scurtată, de obicei, de Google în cadrul UE şi numai în cazuri de excepţie în SUA, fiind salvată în toate cazurile numai sub formă scurtată.

Puteţi refuza colectarea, respectiv citirea şi decodificarea datelor dumneavoastră de către acest instrument, prin descărcarea şi instalarea plugin-ului pentru browser disponibil la următoarea legătură: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

8. Utilizarea instrumentelor Retargeting
Pentru optimizarea marketingului nostru online utilizăm aşa-numitele tehnologii Retargeting. Acestea au rolul să facă oferta online mai interesantă pentru dumneavoastră şi s-o coreleze în funcţie de cerinţele dumneavoastră. În acest scop, utilizăm instrumentele listate în continuare.

Profilurile de folosire create de aceste instrumente cu ajutorul modulelor cookie publicitare, respectiv modulelor cookie publicitare ale unor terţe persoane, aşa-numitele Web Beacons (grafice invizibile, denumite şi pixel sau pixel de contorizare) sau tehnologiilor comparabile, nu sunt comasate cu datele personale.

Instrumentele sunt utilizate de ofertanţi numai pentru afişarea publicităţii bazată pe interese în oferta noastră online şi în ofertele terţelor persoane pentru utilizatorii noştri şi pentru a comanda frecvenţa cu care utilizatorii vizualizează anumite afişaje. Persoana responsabilă pentru prelucrarea datelor în legătură cu instrumentele este ofertantul în cauză. Ofertanţii instrumentelor transmit, după caz, informaţii referitoare la scopurile menţionate mai sus şi către terţe persoane.

Instrumentele fie nu prelucrează deloc adresele IP ale utilizatorilor sau le scurtează imediat după colectare.

La fiecare instrument găsiţi informaţii referitoare la ofertant şi la modul în care puteţi refuza colectarea datelor cu ajutorul acestui instrument.

În cazul instrumentelor care lucrează cu module cookie Opt-Out, se va avea în vedere ca funcţia Opt-Out să fie raportată la echipament, respectiv browser, şi să fie valabilă fără excepţie numai pentru echipamentul terminal tocmai utilizat, respectiv browserul utilizat. Dacă utilizaţi mai multe echipamente terminale, respectiv browsere, trebuie să setaţi Opt-Out pe fiecare echipament terminal şi în fiecare browser utilizat.

Totodată puteţi împiedica în general formarea profilurilor de folosire prin dezactivarea generală a utilizării modulelor cookie; consultaţi în acest scop paragraful Deconectarea şi ştergerea modulelor cookie.

Informaţii suplimentare privind publicitatea bazată pe interese sunt disponibile pe portalul consumatorilor http://www.meine-cookies.org. Prin legătura de mai jos la acest portal puteţi să vizualizaţi suplimentar stadiul activării referitor la instrumentele diferiţilor ofertanţi şi să refuzaţi colectarea, respectiv citirea şi decodificarea datelor dumneavoastră de către aceste instrumente: http://www.meine-cookies.org/cookies_verwalten/praeferenzmanager-beta.html.

O posibilitate de dezacord centrală pentru diverse instrumente în special a ofertanţilor din SUA este disponibilă şi la următoarea legătură: http://www.networkadvertising.org/choices/.

Se utilizează detaliat următoarele instrumente:

8.1. Google AdSense
Ofertantul Google AdSense este Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SUA („Google”). Informaţii suplimentare privind acest instrument găsiţi aici.

Puteţi refuza colectarea, respectiv citirea şi decodificarea datelor dumneavoastră de către acest instrument, prin urmarea acestor indicaţii de utilizare de la Google.

8.2. Doubleclick
Ofertantul Doubleclick este Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SUA („Google”). Informaţii suplimentare privind acest instrument găsiţi aici.

Puteţi refuza colectarea, respectiv citirea şi decodificarea datelor dumneavoastră de către acest instrument, prin urmarea acestor indicaţii de utilizare de la Google.

9. Social Plugins
Oferta noastră online conţine aşa-numitele Social Plugins de la diverse reţele de socializare; acestea sunt descrise pe rând în cadrul acestui paragraf.

În cazul utilizării plugin-urilor, browserul dumneavoastră de internet stabileşte o legătură directă cu serverele reţelei de socializare respective. Astfel, ofertantul respectiv primeşte informaţia că browserul dumneavoastră de internet a apelat pagina corespunzătoare a ofertei noastre online, chiar dacă nu aveţi un cont de utilizator la ofertant sau nu sunteţi autentificat momentan la acesta. Fişierele jurnal (inclusiv adresa IP) sunt transmise direct de browserul dumneavoastră de internet la un server al ofertantului respectiv şi, după caz, salvate. Ofertantul, respectiv serverul acestuia se poate afla în afara UE, respectiv SEE (de exemplu, în SUA).

Plugin-urile reprezintă extensii automate ale ofertanţilor reţelelor de socializare. De aceea, noi nu avem nicio influenţă asupra volumului de date colectate şi salvate de ofertanţii reţelelor de socializare prin intermediul plugin-urilor.

Informaţii privind scopul şi volumul de date colectat, prelucrarea şi utilizarea ulterioară a datelor de către reţeaua socială, precum şi drepturile dumneavoastră şi posibilităţile de setare pentru protecţia vieţii dumneavoastră private sunt prezentate în politica de confidenţialitate a reţelei de socializare respective.

Dacă nu doriţi ca ofertanţii reţelelor de socializare să primească şi, după caz, să salveze, respectiv să utilizeze în continuare date prin intermediul acestei oferte online, nu ar trebui să folosiţi plugin-urile respective.

9.1. Cu aşa-numita soluţie prin 2 clicuri (pusă la dispoziţie de Heise Medien GmbH & Co. KG) vă protejăm împotriva înregistrării şi evaluării în mod standard a vizitei dumneavoastră pe paginile noastre web de către ofertanţii reţelelor de socializare. Când apelaţi o pagină a prezentării noastre pe internet care conţine astfel de plugin-uri, acestea sunt iniţial dezactivate. Plugin-urile se activează numai după ce faceţi clic pe butonul pus la dispoziţie.

9.2. Plugin-uri de la Facebook
Facebook este disponibil pe www.facebook.com de Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, SUA, şi pe www.facebook.de Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Irlanda („Facebook”). Pentru o prezentare generală a plugin-urilor de la Facebook şi a aspectului acestora, accesaţi: http://developers.facebook.com/plugins; Pentru informaţii privind protecţia datelor în cadrul Facebook, accesaţi: http://www.facebook.com/policy.php.

9.3. Plugin-uri de la Twitter
Twitter este pus la dispoziţie de Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, SUA („Twitter”). Pentru o prezentare generală a plugin-urilor de la Twitter şi aspectul acestora, accesaţi: https://twitter.com/about/resources/buttons; Pentru informaţii privind protecţia datelor la Twitter, accesaţi: https://twitter.com/privacy.

9.4. Plugin-uri de la Google+
Google+ este pus la dispoziţie de Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SUA („Google”). Pentru o prezentare generală a plugin-urilor de la Google+ şi aspectul acestora, accesaţi: https://developers.google.com/+/plugins; Pentru informaţii privind protecţia datelor la Google+, accesaţi: http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html.

9.5. Plugin-uri de la Pinterest
Pinterest este pus la dispoziţie de Pinterest Inc, 808 Brennan St, San Francisco, CA 94103, SUA („Pinterest”). Pentru o prezentare generală a plugin-urilor de la Pinterest şi aspectul acestora, accesaţi: https://developers.pinterest.com/tools/widget-builder/; Pentru informaţii privind protecţia datelor la Pinterest, accesaţi: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy.

9.6. Plugin-uri de la Instagram
Instagram este pus la dispoziţie de Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, SUA („Instagram”). Pentru o prezentare generală a plugin-urilor de la Instagram şi aspectul acestora, accesaţi: http://blog.instagram.com/post/36222022872/introducing-instagram-badges; Pentru informaţii privind protecţia datelor la Instagram, accesaţi: https://help.instagram.com/155833707900388/.

10. Social Sign In (autentificarea prin intermediul reţelelor de socializare)
Noi vă oferim posibilitatea de a vă autentifica la oferta noastră online cu aşa-numitele Social-Sign Ins, precum Facebook-Connect şi Twitter.

Pentru înregistrare sunteţi redirecţionat la pagina reţelei de socializare respective, unde vă puteţi autentifica cu datele dumneavoastră de acolo. Aceasta are drept consecinţă asocierea contului dumneavoastră de la reţeaua respectivă cu serviciul nostru. În cadrul acestei acţiuni, prin reţeaua socială respectivă ne sunt transmise informaţiile profilului dumneavoastră public de acolo, adresa dumneavoastră de e-mail şi marcajele de identificare ale prietenilor dumneavoastră din reţea, precum şi, după caz, alte date.

Invers, reţeaua socială utilizată pentru înregistrare primeşte starea dumneavoastră de autentificare, informaţiile browserului şi adresa dumneavoastră IP. Ofertantul reţelei de socializare, respectiv serverul acestuia se poate afla în afara UE, respectiv SEE (de exemplu, în SUA).

Dacă nu doriţi transmiterea de date dintre noi şi reţelele de socializare, nu vă autentificaţi prin reţelele de socializare, ci utilizaţi în schimb serviciile noastre proprii de autentificare.

11. YouTube
Această ofertă online utilizează platforma video YouTube, care este pusă la dispoziţie de YouTube, LLC, 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066, SUA („YouTube”). YouTube este o platformă care permite redarea fişierelor audio şi video.

Când apelaţi o pagină corespunzătoare a ofertei noastre, playerul YouTube încorporat stabileşte o legătură cu You-Tube pentru ca fişierul video sau audio să poată fi transmis şi redat. În cadrul acestei acţiuni sunt transmise şi date la YouTube în calitate de persoană responsabilă. Nu ne asumăm răspunderea pentru prelucrarea acestor date de către YouTube.

Pentru informaţii suplimentare privind volumul şi scopul datelor colectate, prelucrarea şi utilizarea ulterioară a datelor de către YouTube, drepturile dumneavoastră şi opţiunile de protecţie a datelor care pot fi alese de dumneavoastră, consultaţi politica de confidenţialitate de la YouTube.

12. Newsletter

12.1. Newsletter cu înregistrare; drept de revocare
Oferta noastră online vă permite să vă abonaţi la newsletter. Noi utilizăm în acest scop aşa-numitul procedeu Double Opt-In, prin care vă trimitem un newsletter prin e-mail, serviciile de informaţii mobile (ca de exemplu, WhatsApp), SMS sau mesaj informativ Push, numai dacă ne-aţi confirmat în prealabil explicit activarea serviciului newsletter printr-un clic pe o legătură dintr-o înştiinţare. Dacă ulterior doriţi să vă dezabonaţi de la newsletter, puteţi să anulaţi abonamentul în orice moment prin revocarea consimţământului dumneavoastră. Revocarea pentru newsletter prin e-mail se realizează prin accesarea legăturii din newsletter, după caz, din setările de administrare ale ofertei online respective. Alternativ vă rugăm să ne contactaţi prin intermediul datelor de la paragraful Contact.

13. Legături externe
Oferta noastră online poate să conţină legături la paginile de internet ale unor terţe persoane − ofertanţi care nu au legătură cu noi. Dacă faceţi clic pe legături, nu mai avem nicio influenţă asupra colectării, prelucrării şi utilizării eventualelor date personale (de exemplu, adresa IP sau URL-ul paginii pe care se află legătura) transmise către terţe persoane prin accesarea legăturii, deoarece comportamentul acestor terţe persoane se sustrage în mod firesc controlului nostru. Nu ne asumăm nicio răspundere pentru prelucrarea unor astfel de date personale de către terţe persoane.

14. Securitatea
Angajaţii noştri şi companiile de prestării servicii autorizate de către noi sunt obligate la păstrarea confidenţialităţii şi la respectarea dispoziţiilor legilor de protecţie a datelor aplicabile.

Noi luăm toate măsurile tehnice şi organizatorice necesare pentru a asigura un nivel de protecţie adecvat şi să protejăm datele dumneavoastră administrate de către noi în special împotriva riscurilor de distrugere, manipulare, pierdere, modificare involuntară sau ilegală sau publicare neautorizată, respectiv împotriva accesului neautorizat. Măsurile noastre de securitate se îmbunătăţesc în permanenţă corespunzător dezvoltării tehnologice.

15. Drepturile utilizatorilor
Pentru revendicarea drepturilor dumneavoastră, vă rugăm să folosiţi datele de la paragraful Contact. Vă rugăm să asiguraţi cu această ocazie că identificarea univocă a persoanei dumneavoastră este posibilă.

Dreptul de a solicita şi primi informaţii:
Aveţi dreptul să primiţi de la noi informaţii referitoare la prelucrarea datelor dumneavoastră. În acest scop, puteţi să faceţi uz de dreptul de a solicita şi primi informaţii în raport cu datele personale pe care le prelucrăm de la dumneavoastră.

Dreptul de corectare şi ştergere:
Puteţi solicita de la noi corectarea datelor greşite şi - în măsura în care sunt îndeplinite condiţiile necesare legale - completarea sau ştergerea datelor dumneavoastră.

Acest lucru nu este valabil pentru datele care sunt necesare în scopuri de decontare şi contabile sau care se supun obligativităţii legale de păstrare. Dacă accesul la aceste date nu este necesar, prelucrarea acestora este limitată (consultaţi informaţiile prezentate în continuare).

Limitarea prelucrării:
Ne puteţi solicita - în măsura în care sunt îndeplinite condiţiile necesare legale, să limităm prelucrarea datelor dumneavoastră.

Obiecţie împotriva prelucrării datelor:
În plus aveţi dreptul să obiectaţi în orice moment la prelucrarea datelor de către noi. Noi vom opri atunci prelucrarea datelor dumneavoastră, cu excepţia cazului în care putem - conform prevederilor legale - să facem dovada unor motive de protecţie obligatorii pentru continuarea prelucrării, care prevalează asupra drepturilor dumneavoastră.

Obiecţie împotriva marketingului direct:
Puteţi formula suplimentar în orice moment obiecţie împotriva prelucrării datelor dumneavoastră personale în scopuri publicitare („obiecţie împotriva publicităţii”). Vă rugăm să luaţi în considerare că din motive organizatorice se poate produce o suprapunere între obiecţia dumneavoastră şi utilizarea datelor dumneavoastră în cadrul unei campanii aflate deja în desfăşurare.

Obiecţie împotriva prelucrării datelor în cazul bazei legale „interes îndreptăţit”:
În plus, aveţi dreptul să obiectaţi în orice moment la prelucrarea de către noi a datelor, în măsura în care aceasta se bazează pe un interes legal îndreptăţit. În acest caz, vom înceta prelucrarea datelor dumneavoastră, cu excepţia cazului în care putem - conform prevederilor legale - să facem dovada unor motive de protecţie obligatorii pentru continuarea prelucrării, care prevalează asupra drepturilor dumneavoastră.

Revocarea consimţământului:
Dacă v-aţi dat consimţământul pentru prelucrarea datelor dumneavoastră, acesta poate fi revocat în orice moment cu efect pe viitor. Legalitatea prelucrării datelor dumneavoastră până la revocare rămâne neatinsă.

15.1. Portabilitatea datelor:
Aveţi de asemenea dreptul să primiţi datele pe care ni le-aţi pus la dispoziţie într-un format structurat, uzual şi citibil de către maşină, respectiv - în măsura în care este tehnic posibil - să solicitaţi ca datele să fie transmise unei terţe persoane.

15.2. Dreptul de reclamaţie la autoritatea de supraveghere:
Aveţi dreptul să înaintaţi o reclamaţie la o autoritate de protecţie a datelor. În acest sens vă puteţi adresa autorităţii de protecţie a datelor care este competentă pentru domiciliul dumneavoastră, respectiv landul dumneavoastră federal sau autorităţii de protecţie a datelor care este competentă pentru noi. Aceasta este:

Însărcinatul landului pentru protecţia datelor şi libertatea informaţiilor

Adresa de domiciliu:
Mr Aleid WOLFSEN, Chairman of Autoriteit Persoonsgegevens
Bezuidenhoutseweg 30
Postbus 93374
NL 2509 AJ Den Haag/The Hague
Telefon: + 31-70-88 88 500
Telefax: + 31-70-88 88 501
E-Mail: info@autoriteitpersoonsgegevens.nl

16. Modificarea politicii de confidenţialitate
Ne rezervăm dreptul de a modifica măsurile noastre de securitate şi de protecţie a datelor dacă acest lucru este necesar ca urmare a dezvoltării tehnice. În aceste cazuri vom adapta corespunzător informaţiile privind protecţia datelor. De aceea, vă rugăm să aveţi în vedere versiunea actuală a politicii noastre de confidenţialitate.

17. Contact
Dacă doriţi să luaţi legătura cu noi, ne puteţi contacta la adresa specificată la paragraful „Responsabil”.

Pentru revendicarea drepturilor dumneavoastră, semnalarea incidentelor legate de protecţia datelor, precum şi pentru propuneri şi reclamaţii cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră personale vă recomandăm să vă adresaţi însărcinatului concernului nostru pentru protecţia datelor:

Domnul
Matthias Goebel
Însărcinat al concernului pentru protecţia datelor
Securitatea informaţiilor şi protecţia datelor în cadrul grupului Bosch (C/ISP)
Robert Bosch GmbH
Kronenstrasse 22
70173 Stuttgart
GERMANIA

sau
Abteilungsbriefkasten.cisp@de.bosch.com

sau
https://www.bkms-system.net/bosch-datenschutz

18. Stadiul: 01.05.2018