Arată conţinutul principal

Toate sculele electrice Dremel sunt verificate, testate minuţios şi supuse unui control riguros în cadrul sistemului de asigurare a calităţii Dremel. De aceea, Dremel acordă garanţie pentru sculele electrice Dremel. Această garanţie nu limitează pretenţiile cumpărătorului privitoare la răspunderea pentru defectele de fabricaţie conform contractului de cumpărare încheiat cu vânzătorul şi nici drepturile sale legale.


 1. Dremel acordă garanţie conform următoarelor reglementări (nr. 2 - 7) prin remedierea gratuită a acelor defecţiuni din perioada de garanţie despre care se poate demonstra că sunt datorate viciilor de material sau de fabricaţie.
 2. Perioada de garanţie este de 24 de luni, iar în cazul utilizării industriale, profesionale sau în cazul unei solicitări asimilate acestora, de 12 luni. Perioada de garanţie începe din momentul cumpărării de către primul utilizator final. Concludentă este data menţionată pe bonul de cumpărare original.
 3. Sunt exceptate de la garanţie:
  • Consumabilele sau alte piese supuse uzurii naturale cât şi defecţiunile sculelor apărute ca urmare a uzurii cauzate de condiţiile de întrebuinţare sau de uzura naturală
  • Defecţiuni ale sculelor, datorate nerespectării instrucţiunilor de folosire, utilizării neconforme destinaţiei, condiţiilor de mediu anormale, exploatării incompetente, suprasolicitării sau întreţinerii sau îngrijirii necorespunzătoare
  • Defecţiuni ale sculelor, datorate folosirii de accesorii, piese de completare sau piese de schimb care nu sunt piese originale Dremel
  • Scule care au fost modificate sau completate
  • Abateri minore de la alcătuirea prevăzută, care nu afectează valoarea sau utilitatea sculelor
 4. Remedierea defecţiunilor recunoscute de Dremel ca fiind în garanţie se face, în funcţie de opţiunea Dremel, prin repararea gratuită a sculei defecte sau prin înlocuirea acesteia cu o sculă impecabilă (dacă este cazul chiar cu un model mai nou). Sculele sau piesele înlocuite intră în proprietatea Dremel.
 5. Pretenţia de acordare a garanţiei trebuie declarată în perioada de garanţie. În acest sens, scula respectivă împreună cu bonul de cumpărare în original, care trebuie să conţină data cumpărării şi denumirea produsului, va fi predată sau expediată vânzătorului sau unuia dintre centrele de servicii pentru clienţi, aşa cum este indicat în www.dremeleurope.com . Sculele demontate parţial sau complet nu pot fi prezentate sau expediate pentru remediere în garanţie. În cazul în care cumpărătorul trimite unealta către vânzător sau un centru de service pentru clienţi, costurile de transport trebuie să fie suportate de către cumpărător.
 6. Orice pretenţii în afara celei de remediere a defectului, aşa cum este specificat în această garanţie sunt excluse.
 7. Termenul de garanţie al uneltei nu trebuie să fie prelungit sau reînnoit în urma lucrărilor efectuate de noi în baza acestei garanţii.

Garanţiile de mai sus sunt valabile pentru scule cumpărate sau folosite în Europa. Această garanţie este guvernată de legile naționale, excluzând Convenţie ONU cu privire la Contractele pentru Vânzările Internaţionale de Bunuri (CISG).

DREMEL EUROPE
Breda, Olanda


Februarie 2018