jump to main content

Återställa målad metall

Filtpoleringstillbehören nr 414 och 422 gör det enklare att polera ytor som är svåra att nå. Polervax 421 är ett trögflytande vax. En liten mängd räcker länge!

projectpicture for step1

Steg 1

Bakom flera lager färg kan det finnas en vacker dörrplatta av metall.

projectpicture for step2

Steg 2

Skala av metallen med lösningsmedel på en plats med god ventilation. (Se till att använda ögonskydd.)

projectpicture for step3

Steg 3

Rengör små ytor med tagelborste nr 404. Använd polervax nr 421 och polera metallen med pensel nr 404 eller polerskiva nr 429. Ett rent filhjul tar bort överskott av polervax och får metallen att glänsa. Rekommenderad hastighet: 15 000 varv/min.

projectpicture for step4

Steg 4

När du har fått önskad ytglans sprejar du metallen med lack så att den behåller glansen.

Passande produkter

Övriga hjälpmaterial

Gummihandskar

Lösningsmedel och pensel

Tygtrasor

Polervax

Lack på sprejflaska