jump to main content

Återvunnet bord

Återvinn en pall och få ett multifunktionellt bord.

projectpicture for step1

Steg 1

Skär pallen i två halvor – mot stödbrädan i mitten – med DSM20 utrustad med DSM500. Använd stödbrädan som mall när du skär genom träplankorna.

projectpicture for step2

Steg 2

Ta bort plankorna och placera dem så att de sitter närmare varandra. Du kan använda plankor från den del av pallen som du tagit bort. Använd ett Multi-Max-verktyg för att ta bort envisa spikar.

projectpicture for step3

Steg 3

Fräs ut de tre mittersta plankorna i en rektangel för att göra plats för dina krukor.

projectpicture for step4

Steg 4

Skär den stödbräda som du tor bort i steg ett till 4 lika långa delar som ska bli bordets ben. Säkra med skruvar

Passande produkter

Övriga hjälpmaterial

Borrskruvdragare + träskruvar

Pall (fråga hos din lokala butik)