jump to main content

Bygga ett terrarium

projectpicture for step1

Steg 1

För att kunna bygga ett 3D utskrivet terrarium måste du skriva ut sex separata delar: en bit för var och en av de fyra sidorna, en bottendel och en stående del.

projectpicture for step2

Steg 2

När alla delar skrivits ut kan du börja tillverka fönstren till terrariet. För att göra detta rekommenderar Dremel att du skär plexiglas eller plastskivor med en hantverkarkniv eller ett skärverktyg.

projectpicture for step3

Steg 3

För att delarna skall dimensioneras rätt innan skärningen kalkerar du av de enskilda delarna på det fönstermaterial du har valt. Så snart du ritat upp linjerna använder tar du en linjal till hjälp för att skära utmed de uppritade linjerna.

projectpicture for step4

Steg 4

Nu när fönstren har skurits ut kan du placera dem i terrariets fönsterramar. Vi rekommenderar att du använder en hetlimpistol för att placera fönstren fast i ramen och för att få en snygg finish när du sätter dit fönstren bör du placera en tunn bädd av hetlim utmed ramens parallella kanter.

projectpicture for step5

Steg 5

Medan limmet fortfarande är hett placerar du det förskurna fönstret och trycker fast det hårt för att få en tät försegling.

projectpicture for step6

Steg 6

På de motsatta parallella kanterna placerar du ett tunt skikt med lim ovanpå fönstret så nära fönsterramens kant som möjligt.

projectpicture for step7

Steg 7

Nu när fönstren är helt ihopsatta kan du montera den färdiga produktens ram. Vi rekommenderar att du använder en hetlimpistol för att sätta ihop fönstren i det färdiga terrariet. För att underlätta byggandet placerar du terrariets bottendel i mitten av din arbetsyta. Placera de övriga fönstren runt bottendelen så att du kan bygga terrariet visuellt.Applicera rikligt med lim i bottendelens spår och för in ett av fönstrens tung i detta spår. Kontrollera att den släta kanten är riktad uppåt.

projectpicture for step8

Steg 8

Applicera lim på både tungan till den del som du precis har satt dig och det lodräta spåret i terrariets bottendel. Upprepa steg 7 och 8 tills du är klar.

projectpicture for step9

Steg 9

Nu när terrariet är klart placerar du det på basen i en sådan vinkel att innehållet inte kan ramla ut. Fyll terrariet med jord och växter!

Passande produkter

Övriga hjälpmaterial

Dremel limpistol

Plexiglas

Hantverkarkniv eller verktyg för att skära boxen

Blyertspenna

Linjal