jump to main content

Göra en fågelholk av en kalebass

En kalebass med diameter på 20 cm räcker till för de flesta fåglar. Ett 35 mm stort hål passar för gärdsmyg, blåmes och nötväcka. Ett hål på 40 mm passar för blåsångare, svalor och vissa hackspettar. Ett hål på 50 mm passar för purpursvalor och de flesta hackspettar. Om kalebassen är tjock måste du ta dig igenom skalet bitvis och lite försiktigt. Två lager med sprejad polyuretan varje år skyddar fågelholken för väder och vind.

projectpicture for step1

Steg 1

Rita upp ett ingångshål för fågeln på kalebassen. Ju större hål, desto större fåglar kan du locka till dig.

projectpicture for step2

Steg 2

Använd snabbstålfräs nr 125 och skär upp hålet. Jämna till kanterna med slipstift nr 952. Rekommenderad hastighet: 20 000 varv/min.

projectpicture for step3

Steg 3

Borra 4-5 dräneringshål i botten av kalebassen med snabbstålfräs nr 124. Det här hjälper till att hålla kalebassen torr.

projectpicture for step4

Steg 4

Gör två hål i kalebassen med borr nr 628 när du ska hänga upp den. Dra en läderrem genom hålen och knyt ihop ändarna runt en gren eller liknande.

Passande produkter

Övriga hjälpmaterial

Kalebass (mycket torr)