jump to main content

Göra ett armband med snäckskal

Snäckskal hårdnar med tiden, så nyare snäckskal kan vara enklare att borra i än de du länge har haft i din samling. Du kan behöva justera hastigheten på det roterande Dremel-verktyget när du borrar i snäckskal men för alltid in borrskäret långsamt när du borrar i skalet (långsam inmatning). Gradvis borrning förlänger brukbarhetstiden för borrskäret. Diamantstift nr 7134 måste användas tillsammans med spännhylsa nr 481.

projectpicture for step1

Steg 1

Fäst snäckskalet i en fjäderklämma.

projectpicture for step2

Steg 2

Du kan borra precist genom att montera ett roterande Dremel-verktyg i Dremels arbetsstationstillsats och använda ett borrskär nr 628 med spännhylsa nr 483 för att borra hål i varje snäckskal som ska fästas. Du kan använda en diamantstiftsbit nr 7134 för att förstora eller jämna ut hålet. Rekommenderad hastighet: Upp till 35 000 varv/min.

projectpicture for step3

Steg 3

Använd en plattång som inte gör repor, fäst skalen på armbandet med O-ringar av metall (finns i butiker som för hantverk eller smycken).

projectpicture for step4

Steg 4

Lägg armbandet i en fin ask, och du har en fin present att ge bort.

Passande produkter

Övriga hjälpmaterial

Fjäderklämma

Snäckskal och armband

O-ringar av metall

Plattång