jump to main content

Hur man skär och passar laminat

Behöver du lägga ett laminatgolv och vill ha det snyggt inpassat mot listen? Då behöver du bara ta din kompakta Dremel® DSM20-såg och planskära in i listen. Skär även laminatskivor med DSM20: ett helt arbete med endast ett verktyg!

projectpicture for step1

Steg 1

Innan du börjar: När du lägger laminatgolv på trägolv, se först till att alla spikhuvuden är ordentligt nedslagna och att alla skruvar är ordentligt försänkta. Undergolv av betong behöver jämnas till och kan i värsta fall behöva spacklas med latex eller annan självutjämnande produkt tills golvet är tillräckligt jämnt. Du behöver även lägga ut en vattentät film innan du kan montera laminatgolv på undergolv av betong, asfalt, vinyl, sten eller kakel. Skrapa golvet rent, sopa det och håll det rent under hela arbetet. Minsta gruskorn på golvet kommer att repa laminatet.

projectpicture for step2

Steg 2

Mät upp golvets dimensioner och beräkna underlagets area och hur mycket laminat du behöver. Beräkna 10% marginal för spill. Laminatgolv ska läggas i samma riktning som ljuset lyser in i rummet. Undergolv måste förses med ett underlag innan du kan lägga ut laminatgolvet.

projectpicture for step3

Steg 3

Underlag: Lägg dit underlaget och skär till det så att det passar. Lägg längderna sida vid sida och fäst dem med maskeringstejp.

projectpicture for step4

Steg 4

Börja utläggningen: Innan skivorna ska monteras bör du lägga dem plant i förpackningen i det rum där de ska läggas i minst 48 timmar. Förbered den första skivan för montering i det vänstra hörnet i rummet. Vänd på skivan så att den inte repas och använd den som höjdmått. Planskär i listens nedre del med din Dremel DSM20 och Dremel DSM600-hårdmetallhjulet för mångsidig planskärning. Vänd på laminatskivan och se till att sidan med den korta tungan är riktad mot väggen. För in laminatskivan i hålrummet.

projectpicture for step5

Steg 5

Fortsätt att lägga golvet: Sätt ihop den första raden hela vägen. Fortsätt att skära i listen när du lägger laminat från vänster till höger över rummet. Skär den sista laminatskivan med din Dremel DSM20 med frästillsatsen DSM840 och det mångsidiga Dremel DSM500-hårdmetallhjulet. Mät den sista skivan genom att vända den 180° och lägga den bredvid den föregående. Kom ihåg att lägga skarvarna omlott. Fortsätt att lägga ut laminatskivorna från vänster till höger tills du har lagt hela golvet. Om du fäster dem under listerna hålls de på plats utan att du behöver använda några extra kantlister. Använd nivålister vid övergångar från laminat till matta eller annat golvmaterial i nästa rum.

Passande produkter

Övriga hjälpmaterial

Laminatgolvplankor, 14 cm breda och 20 mm djupa

Underlag 3–4 mm djupt

Måttband och penna