Hoppa till huvudinnehåll

Leverantör

Ansvarig för webbsidorna för Dremel

Publisher

DREMEL Europe
Bosch Power Tools B.V.
Konijnenberg 60
4825 BD Breda
The Netherlands

Contact

Telephone number +31-(0)76-5795-000
Fax number +31-(0)76-5875-431

Online contact

Business form

B.V.

Authorised legal representatives

Jean-Paul Meeuwissen

Entry in Register

Kamer van Koophandel West-Brabant: 20066721 0000
Turnover Tax ID: NL800830374B02

Juridiska anvisningar

Juridiska anvisningar för Dremel-gruppen (Dremel)

© Copyright

Alla rättigheter förbehålles. Text, bilder, grafik, ljud, animationer och videoklipp samt deras plats på Dremel s webbplatser skyddas av upphovsrätt och andra skyddslagstiftningar. Innehållet på den här webbplatsen får inte kopieras, mångfaldigas, förändras eller göras tillgänglig för tredje part i kommersiellt syfte. Vissa av Dremel s webbplatser innehåller dessutom bilder som skyd-das av upphovsrätt av tredje part.

Lista över varumärken

Om inget annat anges så är alla varumärken på Dremel s webbplatser handelsrättsligt skydd-ade. Det gäller i synnerhet märken, typskyltar, företagslogotyper och emblem för Dremel. De varumärken och formgivningselement som används på våra sidor är immateriell egendom som tillhör Robert Bosch Power Tools GmbH i Tyskland.

Lista över garantier

Den här webbplatsen har sammanställts med stor noggrannhet. Trots det kan vi inte garantera att informationen är felfri och exakt. Vi tar inget ansvar för några skador som uppstått som ett di-rekt eller indirekt resultat av användning av denna webbplats, såvida de inte orsakats med avsikt eller på grund av grov oaktsamhet från Dremel s sida.

Lista över licenser

Den immateriella egendom i form av patent, varumärken och upphovsrätt som finns på Dremel s webbplats är skyddad. Denna webbplats beviljar ingen licens för användning av immateriell egendom som tillhör företag i Dremel-gruppen (Dremel) eller tredje part.

Teknik

Tekniska förutsättningar

Läs följande information, så att våra webbsidor presenteras optimalt på din dator och alla funkti-oner ska vara tillgängliga för dig:

Webbläsare

Vi rekommenderar följande webbläsare och versioner: Internet Explorer 8.x eller senare, Mozilla Firefox 10.x eller senare, Google Chrome 18.0.x eller senare eller Safari version 5.x eller sena-re. Om äldre webbläsarversioner används, t.ex. Internet Explorer 6, så kan våra erbjudanden i vissa fall drabbas av funktionstekniska begränsningar.

Flash® Player

En del av Dremel s webbsidor innehåller animationer som skapats med Flash®. För att animati-onerna ska kunna visas så behöver du Flash® Player version 10 eller senare, som du ka hämta här: www.adobe.com

Adobe® Reader

En del av Dremel s webbsidor innehåller PDF-dokument. För att du ska kunna visa dessa do-kument så behöver du Adobe® Reader, som du ka hämta här: www.adobe.com

JavaScript

En del funktioner på Dremel s webbsidor kräver att webbläsaren har stöd för JavaScript. Därför rekommenderar vi att du aktiverar JavaScript i din webbläsare.

Cookies

En del funktioner på Dremel s webbsidor kräver att cookies tillåts. Därför rekommenderar vi att du tillåter cookies i din webbläsare. Mer information om användning av cookies hittar du avsnit-tet Dremel-gruppens anvisningar för dataskydd.

Om du vill veta mer om vilka cookies som vi använder så klickar du på länken ”Inställningar för cookies” i sidfoten. Länken ”Inställningar för cookies” leder till ytterligare information om de coo-kies som används. Du kan ställa in vilka cookies som du vill använda.