jump to main content

Kapa ett avloppsrör

Använd tvåhandsgrepp på det roterande verktyget när du använder en kapskiva.

projectpicture for step1

Steg 1

När du har installerat den nya vasken måste du mäta upp längden för det nya avloppsröret och anpassa röret därefter.

projectpicture for step2

Steg 2

Spänn fast avloppsröret och skär av det som inte behövs med kapskiva nr 456. Rekommenderad hastighet: 35 000 varv/min.

projectpicture for step3

Steg 3

Sätt fast röret i avloppet, dra upp låsningen för båda rören och dra åt för hand.

projectpicture for step4

Steg 4

Dra försiktigt åt skarven med en skiftnyckel. Kontrollera att avloppet inte läcker genom att spola lite kallt vatten genom det. Dra åt alla anslutningar. Nu kan du använda vasken!

Passande produkter

Övriga hjälpmaterial

Måttband

Fjäderklämma

Skiftnyckel