jump to main content

Kristalljusramp

Kristaller som hänger från en aluminiumramp är allt du behöver för att skapa en glamorös och härlig stämning i köket eller vid matbordet. LED-lamporna drivs med fyra AA-batterier och har mycket lång brinntid utan behov av att något byts ut. Det betyder att du och dina gäster kommer att bada i glittrande, gnistrande kristalljus under lång tid. Ta din Dremel® 8200 och Dremel® VersaTip och följ vår steg för stegguide nedan!

projectpicture for step1

Steg 1

Köp en kromad ledstång (900 mm) hos en byggvaruhandel. Maskera den med maskeringstejp för att skydda kromytan och så att du kan markera. Rita en linje längs hela ledstången. På denna linje markerar du längden för kromledstången i fem lika stora segment. På de punkterna ska LED-lamporna placeras. Använd denna linje igen för att rita två linjer till på 20 mm avstånd på varje sida längs hela kromledstången. De två linjer du precis har ritat är de linjer som kristallerna ska hänga från.

projectpicture for step2

Steg 2

Använd nu en körnare för att undvika att borrningen slinter på ledstångens yta och borra ett indikeringshål genom ledstången för LED-lamporna längs linjen som beskrivs ovan med Dremel® 8200 med Dremel® borrbit 1,6 mm från precisionsborrsats 628. Förstora sedan hålet med en borr med en 8 mm borrbit. Gå nu till de två linjerna som du har ritat för att hänga kristallerna från. Dela in dessa linjer i fem lika delar och borra tre hål på 1,6 i varje segment, jämnt fördelade. Detta är för att du ska kunna hänga tre kristalluppsättningar per segment. På den översta raden markerar du en plats 20 mm från varje ände. Här ska stållinan gå igenom ledstången så att ljusrampen kan hängas upp i taket. Borra hål i en storlek som är lämplig för den stållina du tänker använda. Tips: Du bör använda en skärvätska vid borrning i metall.

projectpicture for step3

Steg 3

Du bör hitta ett kopplingsschema som medföljer LED-lamporna. Följ det och mata alla kablar korrekt genom ledstångens ändar och ut genom hålen för LED-lamporna. Lämna tillräckligt med slack på ledningarna så att de lätt kan lödas på utsidan av röret. Slacket gör att du kan göra lödanslutningarna på utsidan av röret och sedan skjuta in dem i röret när elsystemet har lötts och isolerats. Dra kablarna och ta sedan Dremel® VersaTip med lödspets 201 och löd anslutningarna på batteripacket, brytaren och motstånden till matningarna på LED-lamporna. Vi matar två separata flöden från batteriets pluspol genom tre R2-motstånd på varje, parallellt med de två separata LED-par som är seriekopplade: A, K, A, K. Sedan drog vi ledningen från varje LED-par till batteriets minuspol via brytaren.

projectpicture for step4

Steg 4

När du har gjort detta, isolerar du alla delar av elsystemet och de exponerade ändarna av LED-lamporna. När elsystemet är klart testar du det för att se att allt fungerar som det ska innan du monterar lampan. Sätt sedan in LED-lamporna i hållarna och tryck in alla kablar i ledstången. Var försiktig så att du inte skadar isoleringen. Nu trycker du in LED-hållarna i hålen. Säkerhetstips: Om du inte vet du hur du ska göra detta på ett säkert sätt ber du en elektriker att kontrollera kablarna åt dig eller så ber du elektrikern att göra kabeldragningen åt dig.

projectpicture for step5

Steg 5

Borra ett hål i lämplig storlek för mikrobrytaren på ändpluggen med Dremel® 8200 och en borrbit från Dremel® precisionsborrsats 628 upp till en storlek på 3,2 mm. Om brytaren behöver ett större hål än detta måste du använda en annan borr och borrbit. Montera brytaren. För sedan stållinor genom hålen som du borrat i vardera änden av ledstången och kapa i önskad längd, beroende på takhöjden och hur lågt du vill att ljusrampen ska hänga över bordet. Säkra med vajerlås. Sätt i den andra änden av stållinan i takfästet. Säkra med ett vajerlås till. Placera ut de övre halvorna av takfästet med ett avstånd på 860 mm och fäst dem i taket. Skruva fast den nedre halvan av takfästet på den övre delen.

projectpicture for step6

Steg 6

När ljusrampen hänger på plats hänger du upp alla kristaller i hålen du har borrat. Tänd ljusrampen.

Passande produkter

Övriga hjälpmaterial

900 x 40 mm diameter kromad ledstång

2 x kromade ändpluggar

4 x vita LED-lampor och 4 x glödlampshållare

6 x R2 motstånd

Batterihållare och 4 x AA-batterier

30 x pappersclips av mässing

Två meter ringledningstråd

1 x ultraliten brytare

4 x stopp för stållina

Takfäste

Stållina