jump to main content

Öppna ett ”fönster” och öka balkongens storlek...

Har du känt behovet av att smycka din balkong med ett glamoröst inslag? Varför inte skapa ett ”fönster” som släpper in omvärlden! Följ våra stegvisa anvisningar nedan och använd din nya Dremel® DSM20 kompaktsåg.

projectpicture for step1

Steg 1

Ta noggranna mått på balkongväggen. Tänk på vad du vill återspegla i ditt nya ”fönster”. Bestäm sedan hur stor spegeln ska vara. Räkna sedan ut övriga mått baserat på storleken på den spegel och ram du vill skapa.

projectpicture for step2

Steg 2

Använd din Dremel DSM20 kompaktsåg och DSM500 kapskiva och kapa upp virket du behöver, enligt kaplistan, så att du kan sätta samman spegelns ram. Använd vinkelanslaget DSM840 vid kapningen.

projectpicture for step3

Steg 3

Använd din Dremel limpistol och trälim och punktlimma fast en sexmillimeters MDF-remsa på undersidan av alla ramens sidor. På så vis skapas spåret för spegeln. Passa in var och en av MDF-remsorna dikt mot ramens ytterkanter.

projectpicture for step4

Steg 4

Skruva fast ramens sidor och nedre list i bakstycket med en skruvmejsel eller skruvdragare och 35 mm skruv.

projectpicture for step5

Steg 5

Skjut in spegeln i spåret som skapats i ramen. Upprepa föregående moment så att ramen blir komplett. Se till att du skruvar bort från spegeln och spåret.

projectpicture for step6

Steg 6

Märk upp var de inköpta jalusiluckornas gångjärn ska sitta, exempelvis 10 cm från luckans över- respektive underkant. Märk upp motsvarande platser på ramen så att luckorna placeras rätt. Gör detta på båda sidor. Fräs ett 2 mm djupt spår i luckorna för gångjärnen med hjälp av Dremels dykfrästillsats 335 och fräsarna 615 och 650.

TIPS: Det är viktigt att du noterar var du placerar gängjärnens spår, så att du inte skruvar in i spegeln. Vi fäste gångjärnen med 15 mm skruv, vilket ger en marginal på 5 mm.

projectpicture for step7

Steg 7

Grundmåla sedan spegelramen och luckorna med vit grundfärg. Var noga så att alla synliga kanter på MDF-remsorna grundmålas. Måla med täckfärg och låt torka. Ta din Dremel 3000 och EZ SpeedClic slipskiva SC413 ”åldra” ytan så att den vita grundfärgen skiner igenom på sina ställen. Häng upp spegeln på balkongväggen med kraftiga tavelfästen som tål tyngden.

Passande produkter

Övriga hjälpmaterial

Kaplista:

80,4 cm B x 101,2 cm L x 18 mm D MDF (bakstycke)

2 längder: 65,2 cm L x 7,5 cm B x 6 mm D MDF (avståndsremsor för ramens baksida)

2 längder: 101,2 cm L x 7,5 cm B x 6 mm D MDF (avståndsremsor för ramens baksida)

2 längder: 9,5 cm B x 2 cm D x 101,2 cm L barrträdsvirke (ramens sidor)

2 längder: 9,5 cm B x 2 cm D x 61,7 cm L barrträdsvirke (ramens över- och underkant)

Skruvmejsel eller skruvdragare

Spegelglas: 65 cm x 85,8 cm x 6 mm

Jalusiluckor: 81,7 cm x 30,7 cm x 22 mm

4 x kraftiga tavelfästen

Måttband

Skruvar

Metallstift