jump to main content

PVC-lampa

Har du en liten yta som du vill belysa? Uppgradera PVC-rör till stavljus och skapa ett mjukt sken till valfritt utrymme.

projectpicture for step1

Steg 1

Markera området som du vill kapa. Vi använde tejp för att markera området för att inte lämna kvar några streck på lampan. För att få ”V”-formen, börja med att göra en instickssågning i botten med Dremel 4200 universalverktyg och multi-skärbiten 561. Ställ in ditt verktyg till hög hastighet och gör en instickssågning rakt in i PVC:n med ditt verktyg i 90° vinkel. Luta verktyget från sida till sida för att bredda området något.

projectpicture for step2

Steg 2

Utför de långa kapningar på båda sidorna av ”V”:et med en SC476 plastkapskiva. För det här tillbehörsbytet monterar du tillbehöret SC476 på din EZ SpeedClic-spindel. Ställ in verktyget på hög hastighet och kapa längs din markerade linje. Kom ihåg att låta verktygets hastighet göra jobbet och slit inte ut ditt tillbehör.

projectpicture for step3

Steg 3

Snygga till kanterna på dina kapningar och ge ändarna en mjuk, rundad kant med hjälp av en SC407 sliptrumma utrustad med ett 408 slipband.

projectpicture for step4

Steg 4

Gör en liten öppning för sladden på din spotlight så att lampan står stadigt mot golvet, detta gör du med SC407 sliptrumma och 408 slipband. Sätt in din spotlight och ditt projekt är klart!

Passande produkter

Övriga hjälpmaterial

PVC-rör

En spotlight (med en diameter som är mindre än PVC-röret)

Tving

Tejp