jump to main content

Rengöring av rostigt batteri

Koppla bort kabelklämmorna från batteriet (minus/svart först och sedan plus/röd). Koppla in kablarna säkert till batteriet igen (först plus/röd och sedan minus/svart). Sitter kablarna löst kanske bilen inte startar så fäst dem ordentligt.

projectpicture for step1

Steg 1

Lossa kabelklämmorna och batterihållaren och lyft ut batteriet ur bilen.

projectpicture for step2

Steg 2

Starta med att rengöra batteriets hela överdel från smuts och oxidering med bakpulver och vatten.

projectpicture for step3

Steg 3

När du tagit ur batteriet från fordonet rengör du kabelklämmorna med hjälp av mässingsborste nr 535 eller 536 tills de glänser. Rekommenderad hastighet: 15 000 varv/min.

projectpicture for step4

Steg 4

Sätt tillbaka batteriet i fordonet. Täck kontakterna lätt med smörjmedel och sätt tillbaka klämmorna.

Passande produkter

Övriga hjälpmaterial

Bakpulver och en hård borste

Gummihandskar

Skiftnyckel för kabelklämma

Skiftnyckel för att ta bort batteriet

Vattentåligt smörjmedel