jump to main content

Skära trådhyllor

Använd tvåhandsgrepp på det roterande verktyget när du använder en kapskiva. Skivorna slits när du skär i trådhyllorna. Ska du skära till flera hyllor behöver du många kapskivor för att slutföra arbetet.

projectpicture for step1

Steg 1

Du kan enkelt anpassa metallhyllor så att de passar in i garderoben och ger dig mer utrymme.

projectpicture for step2

Steg 2

Börja med att mäta upp din garderob. Markera måttet direkt på hyllan med en penna på flera ställen längs hyllans bredd så att det blir rakt skuret.

projectpicture for step3

Steg 3

Kläm fast hyllan på en stabil arbetsbänk så att den inte rör sig när du kapar längs markeringen med hjälp av kapskiva nr 426. Rekommenderad hastighet: 35 000 varv/min.

projectpicture for step4

Steg 4

Avsluta med att jämna till den nya kanten med hjälp av sliptrumma nr 407. Hyllan är nu klar för montering i garderoben.

Passande produkter

Övriga hjälpmaterial

Blyertspenna

Måttband

Trådhylla