jump to main content

Vässning av kedjesåg

Dremels sladdlösa roterande litiumjonverktyg för 10,8 V är idealiskt för användning tillsammans med Dremels vässningstillsats för kedjesåg eftersom det går att slipa sågbladen på ställen där det saknas elektricitet.

projectpicture for step1

Steg 1

Börja med den kant på sågtanden som är närmast dig. Håll spåret parallellt med kedjan. Några få lätta drag på varje sågtand räcker. Rekommenderad hastighet: 35 000 varv/min.

projectpicture for step2

Steg 2

Slipa därefter den bortre kanten på sågtanden. Håll spårets bortre kant parallellt med kedjan. För att behålla balansen i sågtanden måste du göra lika många drag på varje sida.

projectpicture for step3

Steg 3

När du är klar med den övre halvan av kedjan sätter du på dig handskarna och drar fram den oslipade halvan.

projectpicture for step4

Steg 4

Du märker omedelbart att de nyvässade sågtänderna blivit mycket vassa.

Passande produkter

Övriga hjälpmaterial

Hylsnyckel och skruvmejsel

Skyddshandskar