Garancija

Vsa Dremeleva električna orodja so natančno pregledana, preizkušena in preverjena z Dremelevim strogim sistemom zagotavljanja kakovosti. Dremel zato za svoja električna orodja daje garancijo. Kupčevih pravic z naslova prodajalčeve odgovornosti za napake, ki izhajajo iz kupne pogodbe, ter zakonskih pravic ta garancija ne omejuje.

1. Garancijo zagotavljamo v skladu z naslednjimi pravili (št. 2–7) v obliki brezplačnega odpravljanja napak na orodju, ki se dokazano pojavijo v garancijski dobi zaradi napake v materialu ali napake proizvajalca.

2. Garancijska doba je 24 mesecev, v primeru profesionalne ali poklicne rabe oz. temu enakovredne obremenitve pa 12 mesecev. Garancija prične veljati z dnem nakupa prvega končnega odjemalca. Merodajen je datum na originalnem računu.

3. Iz garancije so izvzeti:

• Deli, ki so med uporabo podvrženi obrabi (ali siceršnji naravni obrabi) ter napake na orodju, ki so posledica obrabe zaradi uporabe ali siceršnje naravne obrabe

• Okvare na orodju, ki so posledica neupoštevanja proizvajalčevih navodil, nepravilne uporabe, se pojavijo zaradi nenormalnih pogojev v okolju ali neustreznega delovnega okolja, nastanejo zaradi preobremenitve, pomanjkljivega vzdrževanja ali nege

• Napake, ki nastanejo na orodju zaradi uporabe pribora, integralnih ali nadomestnih delov, ki niso originalni Dremelevi deli

• Orodja, ki so bila spremenjena ali dopolnjena

• Neznatna odstopanja kakovosti, ki niso pomembna za vrednost in delovno sposobnost orodja

4. Odpravljanje napak, ki jih priznavamo kot svojo garancijsko obveznost, opravimo na ta način, da pomanjkljivo orodje brezplačno popravimo ali pa ga zamenjamo z brezhibnim orodjem (če je treba tudi z naslednjim modelom). Zamenjano orodje ali deli postanejo naša lastnina.

5. Garancijski zahtevek je treba podati v garancijski dobi. Celotno orodje skupaj z originalnim računom, na katerem morata biti vidna datum nakupa in oznaka proizvoda, prinesite ali pošljite prodajalcu oziroma enega od storitvenih centrov navedenih na spletni strani www.dremeleurope.com. Delno ali popolnoma razstavljeno orodje ne more biti predmet garancijskega zahtevka. Če kupec pošlje orodje prodajalcu ali storitvenemu centru, transportni stroški in tveganje transporta bremenijo kupca..

6. Drugih zahtevkov, ki odstopajo od pravice do odpravljanja napak na orodju (kot je opisano v teh garancijskih pogojih), naša garancija ne krije.

7. Naše garancijske storitve ne podaljšujejo garancijske dobe orodja niti je ne obnovijo.

Prej navedene garancije veljajo za orodje, ki je bilo kupljeno in se uporablja v Evropi. Za to garancijo velja nacionalno pravo z izključitvijo konvencije Združenih narodov o mednarodni prodaji blaga (CISG).

DREMEL EUROPE
Breda, Nizozemska

Februar 2018

Tell a friend button