Vytvorte ovocnú a zeleninovú stenu na balkóne...

Vytvorte ovocnú a zeleninovú stenu na balkóne...

Realizácia projektu v krokoch

Krok 1
Zmerajte stenu a na list papiera si nakreslite návrh. Naša konštrukcia má rozmery 137 cm na výšku a 51,4 cm na šírku.

Vytvorte ovocnú a zeleninovú stenu na balkóne...
Vytvorte ovocnú a zeleninovú stenu na balkóne...

Krok 2
Potom pomocou kompaktnej píly Dremel DSM20 a rezacieho kotúča na kov a plasty DSM510 narežte šesť hliníkových tyčí s dĺžkou 50 cm, pevne ich uchyťte na pracovný stôl Dremel alebo podobný univerzálny stojan. Tieto sa použijú na obruče, každá s vonkajším priemerom 16,5 cm, ktoré budú držať kvetináče.

Vytvorte ovocnú a zeleninovú stenu na balkóne...
Vytvorte ovocnú a zeleninovú stenu na balkóne...

Krok 3
Potom každý kus ohnite do kruhu. Do pracovného stola naskrutkujte štyri kovové svorky, ktoré pridržia tvar obruče pri zváraní. Pomocou náradia Dremel Versaflame zvarte oba konce obruče. Najprv však pomocou náradia Dremel 3000 s antikorovou drôtenou kefou Dremel 530 očistite oba konce drôtu kvôli odstráneniu oxidácie, prachu atď. Potom každý koniec obruče pomocou horáka Dremel Versaflame nahrejte na teplotu tavenia. Zvárací drôt priložte na každý koniec obruče. Keď koniec obruče dosiahne požadovanú teplotu, zvárací drôt sa nataví na koniec obruče.

Vytvorte ovocnú a zeleninovú stenu na balkóne...
Vytvorte ovocnú a zeleninovú stenu na balkóne...

Krok 4
Potom, kým je kvapka zváracieho drôtu roztavená, obrúste horúci zvárací drôt antikorovým obrusovačom, aby sa odstránila oxidácia, ktorá sa vytvorila pod natavenou kvapkou zváracieho drôtu. Dosiahne sa tým spojenie natavenej kvapky zváracieho drôtu s hliníkom. Uzatvorte obruč a prisvorkujte ju v príslušnej polohe pomocou stolárskej zvierky Dremel alebo podobnej, potom nahrievajte až do dosiahnutia teploty tavenia zváracieho drôtu a spojte oba konce obruče. V prípade potreby natavte ďalší zvárací drôt. Dobré návody nájdete aj na YouTube.

Krok 5
Zoberte meter dlhú hliníkovú tyč a vytvorte jednu zo štyroch vertikálnych línií vašej mreže. Prvú obruč zafixujte vo vzdialenosti 6,5 cm, druhú obruč v 50 cm, tretiu obruč pripojte vo vzdialenosti 93,5 cm. Tento postup zopakujte na ďalšej metrovej hliníkovej tyči.

Vytvorte ovocnú a zeleninovú stenu na balkóne...
Vytvorte ovocnú a zeleninovú stenu na balkóne...

Krok 6
Teraz odrežte tri 50 cm dlhé hliníkové tyče pomocou kompaktnej píly Dremel DSM20 a rezacieho kotúča na kov a plasty, ako sme si už opísali. Tieto vytvoria horizontálne priečky. Vyznačte miesta, kde horizontálne priečky budú prechádzať cez vertikálne priečky vo vzdialenosti 12,5 cm, 25 cm a 37,5 cm. Takisto vyznačte vertikálne priečky, na ktoré ste navarili obruče, vo vzdialenosti 0 cm, 44 cm a 87,5 cm, kde sa budú pretínať s horizontálnymi priečkami. Teraz na vertikálne priečky navarte horizontálne priečky.

Vytvorte ovocnú a zeleninovú stenu na balkóne...
Vytvorte ovocnú a zeleninovú stenu na balkóne...

Krok 7
Potom zoberte dve 1 meter dlhé hliníkové tyče a pomocou náradia Dremel Versaflame ich privarte, aby ste vytvorili vonkajšie vertikálne priečky. Zoberte ďalšiu 1 meter dlhú hliníkovú tyč a ohnite ju do oblúka pre vytvorenie hornej časti štruktúry. Na ohnutie sme použili smetnú nádobu. Konce navarte na vonkajšiu stranu vertikálnych priečok. Zoberte 1 meter dlhú hliníkovú tyč, potom odrežte kus 36,5 cm a zvarte spolu, aby ste vytvorili stredovú priečku a zvarte všetky priesečníky. Pridajte dve horné 32,5 cm časti a zvarte s konštrukciou. Nakoniec pridajte 11 cm podporné priečky – dve na každú obruč, t.j. pre 6 obručí dokopy 12 priečok.

Krok 8
Po vytvorení štruktúry vytvorte listy na vetvičke a natavte ich na hornú časť oblúka. Odrežte jednu 80 cm dlhú hliníkovú tyč, ohnite ju v rukách v strede do tvaru V a potom na koncoch vytvarujte do tvaru stebla, na ktoré pripevníte kovové listy. Listy vyrobíte tak, že na tenký hliníkový 1 mm hrubý plech si vyznačíte a vyrežete list pomocou náradia Dremel 3000, upínacieho tŕňa Dremel EZ SpeedClic SC402 a rezacieho kotúča na kov SC456, potom ho navarte na steblo z hliníkovej tyče pomocou horáka Dremel Versaflame.

Vytvorte ovocnú a zeleninovú stenu na balkóne...
Vytvorte ovocnú a zeleninovú stenu na balkóne...

Krok 9
Konštrukciu nechajte buď v kovovej farbe alebo nastriekajte čiernou farbou, aby kontrastovala voči stene. Kovovú konštrukciu namontujte na stenu pomocou hákov alebo kovových svoriek. Do terakotových alebo plastových kvetináčov zasaďte ovocie alebo zeleninu.

Vytvorte ovocnú a zeleninovú stenu na balkóne...
Vytvorte ovocnú a zeleninovú stenu na balkóne...

Iné dodávky

  • Hliníkový zvárací drôt
  • Antikorový obrusovač
  • 4 x kovové svorky, ochranné okuliare
  • 14 x hliníkové tyče 1 m x 6 mm hrubé
  • Kvetináče
  • Kompost
  • Rajčiny, čili papričky a jahodové sadenice
  • Meracie pásmo
  • Papier a ceruzka, maskovacia páska