visszaugrás a fő oldalra

Minden Dremel szerszámgépet gondosan ellenőriznek és alaposan tesztelnek a Dremel szigorú minőségellenőrzési vizsgálata során. Ezért a Dremel garanciát ad szerszámgépeire egyaránt. Ez a garancia nem korlátozza a vásárló garanciális jogait, amelyek a viszonteladóval kötött értékesítési szerződésből vagy más, törvényileg meghatározott jogokból erednek.


 1. Garanciát vállalunk a következő szabályozás (2–7. sz.) szerint a szerszám hibájának ingyenes javítására, ha az bizonyíthatóan a garanciaidőn belül keletkezett, és anyag- vagy gyártási hibából ered.
 2. Fogyasztói forgalomban a garanciaidő 24 hónap, ipari vagy hivatásos használat vagy azonosnak értékelhető igénybevétel mellett 12 hónap. A garanciaidő az első tulajdonos vásárlásakor kezdődik. Az eredeti vásárlási bizonylat dátuma a mérvadó.
 3. A garancia nem vonatkozik:
  • Azokra az alkatrészekre, amelyek használattal kapcsolatos vagy egyéb természetes kopásnak vannak kitéve, valamint a szerszám azon hibáira, amelyek használattal kapcsolatos vagy egyéb természetes kopásra vezethetők vissza
  • A szerszám azon hibáira, amelyek a kezelési útmutatások figyelmen kívül hagyására, nem rendeltetésszerű használatra, rendellenes környezeti feltételekre, nem szakszerű üzemi feltételekre, túlterhelésre vagy a karbantartás vagy az ápolás elmulasztására vezethetők vissza
  • A szerszám azon hibáira, amelyeket olyan tartozékok, kiegészítők vagy pótalkatrészek használata okozott, amelyek nem eredeti Dremel-alkatrészek
  • Azokra a szerszámokra, amelyeken módosításokat vagy kiegészítéseket végeztek
  • Az előírt tulajdonságok olyan csekély mértékű eltéréseire, amelyek a szerszám értékét és használhatóságát tekintve jelentéktelenek
 4. Az általunk garanciakötelesként elismert hiányosság megszüntetése oly módon történik, hogy a kifogásolt szerszámot választásunk szerint térítésmentesen megjavítjuk, vagy egy kifogástalan szerszámra (adott esetben egy utódmodellre) cseréljük. A kicserélt szerszámok vagy alkatrészek a mi tulajdonunkba kerülnek.
 5. A garanciaigényt a garanciaidőn belül kell érvényesíteni. Ehhez az érintett szerszámot az eredeti vásárlási bizonylattal együtt - amelynek tartalmaznia kell a vásárlási dátumot és a termék megnevezését - az eladónál vagy egy a www.dremeleurope.com oldalon feltüntetett szervizközpontok valamelyikének teljes egészében be kell adni vagy oda be kell küldeni. Részben vagy teljesen szétszerelt szerszámokat nem lehet garanciális esetként benyújtani vagy beküldeni. Amennyiben a vásárló a szerszámot elküldi az eladónak vagy egy ügyfélszolgálatnak, a szállítási költség és kockázat a vásárlót terheli.
 6. Egyéb igényt, mint ezen garanciális feltételekben megnevezett jogot a szerszám hibájának kijavítására, garanciavállalásunk nem alapoz meg.
 7. Garanciális szolgáltatások a szerszám garanciaidejét nem hosszabbítják és nem újítják meg.

A fenti garancia az Európában vásárolt és ott használt szerszámokra vonatkoznak. Erre a garanciára a nemzeti jog érvényes, az Egyesült Nemzetek nemzetközi áruforgalmi szerződésekről szóló egyezményének kizárásával (CISG).

DREMEL EUROPE
Breda, Hollandia


Február 2018