visszaugrás a fő oldalra

Miért érdemes a Dremelt választani az iskolák számára?

Támogatja a diákokat olyan készségek fejlesztésében, amelyekre a jövőben szükségük lesz

Együttműködés – a 3D modellek kigondolására, megtervezésére és előkészítésére irányuló csoportmunka az együttműködési készségeket erősíti meg.

Kommunikáció - a 3D nyomtatás a diákok kommunikációs készségeit fejleszti a csapatmunkán keresztül, így a 3D projektjeik megalkotása során közösen küzdhetik le a nehézségeket.

Kritikus gondolkodás – A diákoknak a problémamegoldó készségeik fejlesztésében segít, a 3D tervezés prototípusainak részletekbe menő eljárásában végigkísérve őket gyakorlati szemlélettel.

Kreativitás – A diákok ötleteinek kidolgozását segíti elő, melyeket azután a 3D Dremel nyomtatóval meg is valósíthatnak.

A Dremel valódi különbséget jelent

Mi lesz a költségekkel?

Tisztában vagyunk vele, hogy az iskoláknak és a tanároknak korlátozottak az anyagi erőforrásaik. Ezért a Dremel DigiLab egy jól átgondolt termékcsaládot kínál, amely a biztonságot, könnyű használatot, sokoldalúságot és megbízhatóságot megfizethető árral ötvözi az iskolák számára.

További információ a 3D nyomtatás iskolai alkalmazásáról

Inspiráld az új generációt!

A 3D nyomtatók számos tantárgynál pozitívan hatnak a tanulók elkötelezettségére. A Dremel DigiLab oktatási segédanyagokat is kínál, melyek útmutatásként és támogatásként szolgálnak a tanároknak a 3D nyomtatókkal végzett első lépések során, hogy motiválhassák diákjaikat, továbbá gyakorlati tanácsokat tartalmaznak, melyek révén a tanárok még nagyobb élménnyé tehetik az oktatást.

Vélemények olvasása

Megbízhatóbb és biztonságos műhely kialakítása

A Dremel több mint 80 éves tapasztalattal rendelkezik technológiai gyártóként. Azon kevés gyártók közé tartozik, amelyek az iskolák számára teljes UL biztonsági tanúsítványt és egy év garanciát biztosítanak. A Dremel 3D40 és 3D45 modellek teljesen zárt helyen nyomtatnak, amivel biztonságos, halk és nyomtatási gáztól mentes közeget nyújtanak.

Fedezd fel a Dremel 3D nyomtatókat

Azonnal felhasználható tananyag a 3D nyomtatási modellekkel.

Dremel 3D óratervek

A tanárok és szakértők által készített Dremel 3D tantervbe illeszthető óratervek révén könnyen elkezdheted a 3D nyomtatást az iskolában.
Ezen útmutatók segítséget nyújtanak, hogy az oktatók a 3D nyomtatást a tantermi oktatásba a kicsomagolást követően azonnal beépítsék.

Minden, az adott célra kialakított óraterv tartalmazza az alábbiakat:

  • 3D modellfájlok
  • Tanári útmutató
  • Diákoknak kiosztható anyagok
  • Útmutató

További tájékoztatás kérése

Dremel óratervek

Fedezd fel óraterveinket, amelyeket a Dremel 3D nyomtató vásárlásakor, vagy külön kérésre szerezhetőek be.

Ceruzakatapult készlet Építs katapultot ceruzákból és határozd meg az energiamegmaradás törvényének alkalmazásával a lövedék teljes mozgási energiáját.

Pitagoraszi demonstrációs készlet A térbeli modellel szemléltethető a Pitagorasz-tétel bizonyítása és a derékszögű háromszög oldalai által alkotott négyzetek területszámítása.

Punnett-négyzet készlet Ebben a leckében a diákok a monohibrid keresztezésekből származó genetikai öröklési minták leírásához használt matematikai modelleket fedezik fel.

Mérőkészlet Ebben a leckében a diákok azonos tárgyakat mérnek három különböző pontosságú vonalzóval.

Coriolis-erő készlet A tevékenység során a diákok a Coriolis-erő alapelvét tanulmányozzák.

Hamis kocka készlet Ebben a leckében a diákok az elméleti valószínűséget és a mintavételi módszereket tanulmányozzák, hogy az alapállításokkal kapcsolatban következtetéseket vonhassanak le.

Ostromgép készlet Ebben a leckében a diákok az órán előállított kétváltozós adatokat és szórásgörbéket tanulmányozzák az ostromgép-lövedék röppálya-eredményeinek elemzéséhez.

Moly készlet Ebben a leckében a diákok a mintavételi technikákat tanulmányozzák, és adatokat gyűjtenek a molyok alkalmazkodási tulajdonságainak vizsgálatához.

Sejtátalakulás A biotechnológia egyénre, társadalomra és környezetre gyakorolt hatásának felismerése és felfedezése (klónozás, géntechnológia).

Kvadránsmódszer Statisztikai mintavételi módszerek – konkrétan a kvadránsmódszer – tanulmányozása és annak vizsgálata, hogy az általa kínált minták mennyire hasonlítanak a népességre.

Miért érdemes a Dremel termékeket bevezetni az oktatásban?

Működő technológia Mivel a diákok magas elvárásokat támasztanak a 3D nyomtatással szemben, megbízható technológiánk révén gondoskodunk arról, hogy a diákoknak olyan projekteredményeik lehessenek, amelyekre büszkék lehetnek.

Könnyű felhasználás Az intuitív termékek és kezelőfelületek a kezdőtől szakértőig mindenki számára lehetővé teszik, hogy rövid idő alatt hozzáfogjanak a tervezéshez és a prototípusok készítéséhez. .

Kiváló támogatás A helyi ügyfélszolgálati csoportunk mindig a felhasználók mellett áll.

A Dremel partnerkapcsolatban áll a MyStemKits.com webhellyel

A Dremel által kínált óratervekkel kapcsolatos további információért nézd meg ezt a videót. További információ és óraterv-minták ügyében vegye fel velünk a kapcsolatot.

Fedezd fel a Dremel DigiLab világát

A Dremel DigiLab termékek 3D nyomtatási alkalmazásokhoz készültek kezdők, haladó felhasználókká válni szándékozók és olyan szakértők részére, akik megbízható eszközöket keresnek, melyekkel a 3D projekteket magasabb szintre emelhetik.

Dremel Digilab termékek